Středa 3. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči čerpali vodu ze sklepů, ale vážná nebezpečí nehrozí

Vytrvalý déšť může způsobit starosti v okolí menších toků, lokální povodně nebo zatopení sklepů. Mokrá silnice se může pro motoristy stát nebezpečnou, proto jeďte opatrně! Český hydrometeorologický ústav vydal 13. 5. 2010 výstrahu na vydatný déšť a povodňovou pohotovost (kraj Plzeňský a kraj Jihočeský).

Ilustrační foto

A jaká byla deštivá noc pro hasiče?

Dne 13. května 2010 hasiči zasahovali u celkem 211 událostí. Jednotky požární ochrany likvidovaly 36 požárů, zasahovaly u 40 dopravních nehod, 103 krát poskytly technickou pomoc a v 11 případech vyjeli hasiči zbytečně z důvodu planého poplachu. V terénu bylo 263 jednotek požární ochrany, z toho 193 jednotek Hasičského záchranného sboru ČR. Počet událostí je zhruba o 30 procent nižší než dlouhodobý průměr (průměr 289 událostí denně).

I na nadcházející dny jsou hlášeny vydatné deště, proto sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích. 

Stupně povodňové aktivity:

Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA):

1. SPA – 1. stupeň - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.

Při 1. SPA je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Zpravidla zahajuje činnost hlásná povodňová služba a hlídková služba.

2. SPA – 2. stupeň - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Při 2. SPA se vývoj situace dále pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další složky povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně.

3. SPA – 3. stupeň - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Při 3. SPA se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

Všeobecná výstraha

  • varovný signál „VŠEOBECNÁ VýSTRAHA"pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a muže zaznít třikrát po sobě ve tříminutových intervalech.
  • Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha", bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

www.hzscr.cz

http://www.chmi.cz

Ilustrační foto

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-swo-

Sdílet