Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výdej pohotovostních zásob SSHR ČR

Ukázka uložení a výdeje pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR ČR) u Vodohospodářských inženýrských služeb, a.s. v Čachovicích byla součástí metodického shromáždění pracovníků se zástupci ORP a dalšími orgány krizového řízení.

Do Nepřevázky u Mladé Boleslavi se ve dnech 10. a 11. května sjeli pracovníci zabezpečující oblast krizového řízení na obcích s rozšířenou působností, pracovníci správních úřadů, orgánů a organizací s krajskou působností a vybraných ústředních správních úřadů na metodické shromáždění. Toto zaměstnání organizuje Krajský úřad Středočeského kraje v rámci poskytování odborné a metodické pomoci obcím a pro zabezpečení součinnosti s dalšími orgány krizového řízení v kraji.

Jednou z částí programu byla ukázka uložení a výdeje pohotovostních zásob SSHR ČR u ochraňovatele – Vodohospodářských inženýrských služeb, a.s. ve skladovém areálu Čachovice. Kromě účastníků metodického shromáždění byli k prezentaci pohotovostních zásob pozváni také zástupci Hlavního města Prahy. Všichni se seznámili s působností SSHR ČR a její úlohou za krizových situací, způsobem uložení pohotovostních zásob a jejich vyžadování. Prakticky pak mohli vidět činnost pracovníka skladu při vývozu a předání pohotovostních zásob starostovi obce.

Při řešení rozsáhlých krizových situací je nezbytné mít k zajištění základních životních potřeb obyvatelstva, pro podporu činnosti HZS a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy v postižené oblasti nejen dostatečný lidský potenciál, ale i potřebné mechanizační a materiální zabezpečení. To je předmětem hospodářských opatření pro krizové stavy, tedy organizačních, materiálních nebo finančních opatření přijímaných správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. Součástí tohoto systému jsou také vybrané základní materiály a výrobky, které nelze zajistit obvyklým způsobem – pohotovostní zásoby.


mjr. Bc. Světlana Beránková
ÚO Mladá Boleslav


-swo-

Sdílet