Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

POVODNĚ: První oběť, stržený dům, zatopené silnice

Krátce po devatenácté hodině skončilo první jednání povodňové komise města Ostravy. Byla vyhodnocena situace na tocích v Ostravě a jejím okolí a byly vytipovány lokality, kde může nastat zhoršení situace. Přídány nové fotografie z MSK.

Krátce po devatenácté hodině skončilo první jednání povodňové komise města Ostravy. Byla vyhodnocena situace na tocích v Ostravě a jejím okolí a byly vytipovány lokality, kde může nastat zhoršení situace.

Hasiči v Moravskoslezském kraji v tuto chvíli zasahují u více než 80 událostí na území celého MS kraje. Většinou se jedná o zásahy při čerpání vody ze zatopených prostor a likvidaci následků prudkého větru a deště. Téměř 30 případů řeší jednotky na území města Ostravy, přes dvacet událostí řeší hasiči na Novojičínsku, po více než deseti událostech řeši hasiči v okresech Karviná, Frýdek – Místek a Opava. Nejméně vytížení jsou v tuto chvíli hasiči na Bruntálsku.

Krajské operační středisko hasičů je v neustálém kontaktu s dispečinkem podniku Povodí Odry a ostravskou pobočkou ČHMÚ. Neustále sleduje vývoj situace a je ve spojení se starosty ohrožených obcí.

K 21. hodině by měla být k dispozici další prognóza povodňové situace. Ve 21:30 bude zasedat povodňová komise Moravskoslezského kraje na centrální stanici Moravskoslezských hasičů v Ostravě – Zábřehu.

V tuto chvíli není nikde na území kraje potřebná evakuace obyvatel z ohrožených oblastí. Hasiči v tuto chvíli pracují na zvýšení protipovodňové hráze v levobřežní části řeky Odry v Ostravě – Koblově, místní části Žabník.

Na území MS kraje je druhý stupeň povodňové aktivity vyhlášen pro území města Ostrava a obce Hať (OP), třetí stupeň byl vyhlášen pro obce Bartošovice (NJ) a Sedlnice (NJ).


AKTUALIZACE 6:00


Další zpráva z povodňové situace v Moravskoslezském kraji …

Dne 16. května v 21:30 hodin se sešla Povodňové komise Moravskoslezského kraje k projednání situace vzniklé v souvislosti s povodněmi na území Moravskoslezského kraje vzniklými dlouhotrvajícím vytrvalým deštěm zejména v povodí pravobřežních přítoků Odry.

Povodňová komise po zhodnocení informací přednesených zástupci Povodí Odry, státní podnik, Českého hydrometeorolo­gického ústavu, pobočka Ostrava a Hasičského záckhranného sboru Moravskoslezského kraje deklarovala připravenost převzít řízení ochrany před povodněmi v případě výrazného zhoršení prognózované situace a žádosti obce s rozšířenou působností o toto převzetí.

Povodňová komise MSK vyzvala všechny povodňové orgány na úrovni obcí k realizaci činností v povodňové ochraně podle povodňových plánů v úzké součinnosti s jednotkami integrovaného záchranného systému.

Vzhledem k vysokému nasycení povodí předchozími srážkami a současným intenzivním srážkám a dále předpovídaného výskytu vydatných trvalých srážek především ve východní části povodí v Beskydech dochází a dále může dojít k rozvodnění menších toků s ohrožením zástavby kolem nich, zejména v oblasti Jablunkovska, Těšínska a Karvinska, např. Petrůvka (Petrovice u Karviné !), Stonávka (Těrlicko – Hradiště, Karviná – Doly), Sadový potok, Hrabinka, Ropičanka s Rakovcem, Tyra, Lomná a další.

Mezi nejohroženější oblasti v povodí moravskoslezských toků patří:

  • zástavba na soutoku Stonávky a Olše
  • Těrlicko – Hradiště
  • chatová a zahrádkařská kolonie v Martinově a Třebovicích na řece Opavě
  • pobřežní zástavba podél Porubky v Porubě a Svinově
  • osada Dubí, Šunychl, Pudlov, Vrbice, Kopytov, Žabník na Odře
  • Petrovice, Závada na Petrůvce
  • Stará Ves nad Ondřejnicí na Ondřejnici
  • Kunín a Sedlnice na Jičínce
  • Hrabová podél Ščucí
  • Paskov u soutoku Ostravice s Olešnou.

V těchto chvílích již byla zahájena evakuace obyvatel 35 domů v osadě Žabník v Ostravě – Koblově na levém břehu řeky Odry, evakuovány byly také 3 osoby v Petrovicích na Karvinsku.

Další jednání Povodňová komise MSK se uskuteční 17. května 2010 v 9:30 hodin.


AKTUALIZACE 6:30

Za včerejší den až do dnešního rána zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji u více než 630 událostí!!! Většina z nich byla spojena s povodňovou situací na tocích v kraji. Nyní (17. 5. 2010, 06:30 hodin) zasahují hasiči v kraji současně u 112 událostí.

V průběhu noci proběhla evakuace osady Žabník v Ostravě – Koblově. Starosta městského obvodu ve spolupráci s hasiči a strážníky městské policie zajistili evakuaci cca 20 osob. Další 3 osoby byly evakuovány z domu v Petrovicích.

V 8:00 hodin zasedne na ostravském CTV povodňová komise města Ostravy a v 9:30 v prostorách krajského ředitelství HZS MS kraje zahájí své druhé zasedání povodňová komise MS kraje.


AKTUALIZACE 6:50

Dle prvotních informací si záplavy na severu Moravy vyžádali svou první oběť. Na zahradě v Třinci našli policisté utonulou 69letou ženu.

AKTUALIZACE 9:15


Voda v ostravské osadě Žabník, kde se v noci uskutečnila evakuace obyvatel, dál pomalu stoupá. Někteří obyvatelé i přes rázná noční varování hasičů, policistů a strážníků zůstali ve svých rodinných domcích (na vlastní nebezpečí). Voda z Odry na asfaltové příjezdové komunikaci k místu, kde obvykle hasiči stavějí ochrannou protipovodňovou hráz, je již nejvýše za posledních 13 let (mnohem výše byla pouze při katastrofálních povodních v roce 1997).

Aktuální počet zásahů dnes k 8:45: za neděli a dnešní ráno 17. 5. 2010 zasahovali profesionální, dobrovolní i podnikoví hasiči v MS kraji cca 750×. Nejméně za 32 hodin v okrese Bruntál, cca 40×, na Opavsku 80×, nejvíce v okrese Ostrava-město, cca 220×, okresy FM 160, KI 130, NJ 125.


AKTUALIZACE 10:00

Přidána tisková zpráva HZS Zlínského kraje

Během pondělí pokračovaly záchranné práce při povodních především na Vsetínsku. Hasiči se prakticky celou noc nezastavili a v postižených lokalitách pracovali nepřetržitě. Velmi často šlo o pomoc při čerpání vody ze zaplavených domů, rozvoz ochranných prostředků proti vodě nebo uvolňování koryt řek, potoků a kanalizací. Hasiči vyjížděli také na případy záchran velkých i malých domácích zvířat.

Nadále trvají na několika sledovaných místech III. stupně povodňové aktivity. Jde především o Rožnovskou Bečvu a některé blízké přítoky.

I. stupeň nastal na řece Morava v obci Otrokovice.

05:00

Během brzkého rána se hlavní problémy s vodou rozšířily ze zcela zaplavených oblastí Rožnovska a Valašskomeziříčska do oblastí Vsetínské Bečvy. Rozvodněná řeka začala trápit od Velkých Karlovic, přes Halenkov až po samotný Vsetín.

II. stupeň – pohotovost je hlášena z řeky Morava v obci Spytihněv

06:00

Problémy s vodou jsou stále více citelné v oblasti Vsetínské Bečvy. Na řadě míst jsou přijímána opatření pro ochranu občanů a jejich obydlí. V regionu stále vydatně prší, stále hrozí další rozvodnění řek a potoků.

II. stupeň – pohotovost je hlášena z řeky Morava v obci Kroměříž

08:00

Zástupci povodňových orgánů Valašského Meziříčí požádali hasiče o vydání dalších protipovodňových pytlů. Ty jsou zajištěny ze základny logistiky v Olomouci. Celkem bude přivezeno a lidem poskytnuto na 5.000 kusů. Výdej bude probíhat v dopoledních hodinách.

Rožnovská Bečva dosáhla ve Valašském Meziříčí úrovně padesátiletého průtoku.

09:00

Operační středisko HZS Zlínského kraje je permanentně zavaleno telefonáty občanů, kteří žádají pomoc hasičů. Stresovaným lidem z postižených oblastí těžko vysvětlujeme fakt, že čerpání vody z jejich domovů je v mnoha případech možné až po kulminaci nebo částečném opadnutí vody. Hasiči čerpají zatím v místech, kde je to perspektivní a smysluplné. V této souvislosti očekáváme zvýšení našich aktivit nejdříve v odpoledních nebo až večerních hodinách.

II. stupeň – pohotovost je hlášena ze všech tří sledovaných úseků řeky Morava v obci Kroměříž, Otrokovice i Spytihněv

Zasedl krizový štáb HZS Zlínského kraje. Byla ustavena stálá skupina pro koordinaci požadavků. Hejtman kraje zajistil větší množství protipovodňových pytlů, které jsou k dispozici. Hasiči dostali požadavek na předběžné zabezpečení asi 600 ks vysoušečů, které budou poskytnuty pro ORP (obce s rozšířenou působností) ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm.

Byl navýšen počet pracovníků operačního střediska HZS Zlínského kraje. Požadavky občanů narůstají každou hodinou a odráží aktuální vývoj povodňové situace především na Vsetínsku.

10:00

Hasiči se nadále snaží pomáhat při záchraně domácích zvířat, ale také při evakuaci některých občanů z ohrožených míst. Některé zásahy jsou náročné i pro záchranáře. Přes zaplavené silnice je komplikované projet i technikou záchranářů, hasiči hledají alternativní cesty, dojezdové časy pomoci se prodlužují.

Komplikvaný je např. zásah a záchrana těhotné ženy a dětí ze zaplaveného domu v Jarcové u Valašského Meziříčí. Hasiči se přes hodinu marně snažili dostat do místa pomoci, kam nemohla projet ani těžká technika záchranářů. Nakonec na pomoc vyjeli dobrovolní hasiči a s vozem Praga V3S, který má lepší prostupnost terénem i vodou. Nakonec se hasiči k domu dostali a rodinu zachránili. Zvažované povolání vrtulníku nebylo nakonec realizováno.

AKTUALIZACE 11:00

HZS Zlínského kraje dementuje informaci některých médií, které uvádí zprávu o hrozícím přetečení přehrady Bystřička. Po konzultaci s hrázným bylo sděleno, že situace je stabilizovaná, přetečení vody přes těleso hráze nezhozí. Jediné co může nastat je situace, kdy začne voda přetékat přes stavební přeliv hráze, k čemuž je toto zařízení také vybudováno!


AKTUALIZACE 12:00

Dle předběžných informací byl vyhlášen III stupeň již na 19 vodních tocích. Město Ostrava nasadilo na případnou evakuaci lidí již dva vrtulníky.


AKTUALIZACE 12:30

V Bohumíně začínajií hasiči evakuovat místní nemocnici, kde se nachází zhruba 60 pacientů, kteří jsou rozváženi do okolních nemocnicí.


AKTUALIZACE 12:45


K dnešnímu poledni (17.5.) mají hasiči z Moravskoslezského kraje (profesionální, dobrovolní i podnikoví) na kontě od nedělního rána 16.5. do dnešního poledne 900 zásahů, nyní zasahují na 150 místech v kraji, nejvíce, zhruba vždy na 50 místech, nyní zasahují hasiči v okresech Frýdek-Místek a Ostrava-město. Stále naštěstí platí ranní statistika obětí – „jen" jedna oběť (paní z Třince – části Guty. Snažila se uvolnit nečistoty ze strouhy, procházející jejím pozemkem, spadla do vody a byla vtažena do kanalizační roury.).

Jen dopoledne bylo na silnicích Moravskoslezského kraje 25 dopravních uzavírek. Žádáme řidiče, aby je respektovali, předejdou tak vlastnímu ohrožení, respektive nezatarasí důležitou, byť třeba úzkou komunikaci.

Přidány fotografie ze zásahu v Třinci (okres Frýdek-Místek), kde zasahovala po celou noc zdejší jednotka HZS Moravskoslezského kraje, a to téměř nepřetržitě. Směna C například čerpala vodu, přesměrovávala provoz vozidel po chodníku v myší díře (pod důležitým železničním mostem).


AKTUALIZACE 14:15

Velká voda odřízla Karvinou od světa, všechny silnice vedoucí z města uzavřela povodeň. Na místo míří i statik, který má posoudit stav mostu, který by měl být částečně podemlet vodou. Jediná možnost jak se do města dostat je zatím vlakem.


AKTUALIZACE 16:15

Přidány nové fotografie a povodňová situace na Novojičínsku 

O víkendu (15.5. – 16.5.) řešili hasiči na území okresu Nový Jičín šest desítek událostí spojených s rostoucí hladinou vodních toků. Na většině toků bylo dosaženo druhého a třetího stupně povodňové aktivity.

V pondělí 17. května do 14:00 hodin bylo operačním střediskem hasičů zaznamenáno celkem osmdesát událostí souvisejících s povodněmi nebo odstraňováním popadaných stromů z komunikací. Nejvíce rozvodněny zůstávají vodní toky Jičínka, Sedlnice, Lubina a Odra. Na území okresu Nový Jičín nebylo zatím z důvodů povodní potřeba evakuovat obyvatelstvo.


AKTUALIZACE 16:42 A 17:28

Pro obyvatele Ostravy byla zprovozněna v prostorách ostravského Centra tísňového volání dnes před 16. hodinou „povodňová informační linka pro obyvatele Ostravy". Na telefonním čísle 974 723 280 mohou obyvatelé Ostravy získat informace o aktuální dopravní situaci, o uzávěrách způsobených vodou vylitou z břehů nebo kanalizací a další potřebné informace, které mají souvislost s povodňovou situací na území města. Tato linka je v provozu nepřetržitě.

Pro obyvatele Moravskoslezkého kraje byla také zřízena linka, kde se občané mohou informovat o dopravních komplikacích na území celého Moravskoslezského kraje. Občané mohou nonstop volat na linku Policie ČR 596 110 927.

AKTUALIZACE 18:40

Dne 17. 5. 2010 ve 14:48 hod. vyjeli hasiči na místo mimořádné události u obce Vidče na Vsetínsku.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k dramatické situaci na břehu rozvodněné Rožnovské Bečvy. Voda si našla cestu mimo ideální dráhu přes jeden z místních malých splavů a na své levé straně vystoupila. Postupně začal silný proud strhávat břeh a odebírat okolní zeminu.

Vodní proud byl natolik silný, že nakonec došlo k podemletí a utržení úseku asi 150 metrů, který vzal sebou i místní asfaltovou komunikaci k domům. Proud dál odebíral nezpevněnou zeminu a nebezpečně se přiblížil stavbám.

Jako první se zřítil malý domek, který z velké části skončil v řece. Některé části domku byly odneseny proudem a následně se zachytily na dalších částech břehu. Voda však postupovala dál.

Dalším ohroženým objektem se stala zděná budova, která slouží jako garáž. Ta byla vodou taky podemleta a hrozilo její zřícení.

Třetím objektem v řadě je velký rodinný dům. Řeka se přiblížila k domu asi na metr a hrozí další poškození. Hasiči preventivně evakuovali obyvatele, o které se postarali zástupci obce. Hasiči navíc pomohli při zachraňování některých věcí a části dalšího majetku.

Naši velitelé si místo důkladně prohlédli. Zvažovaly se nejrůznější možnosti technické pomoci. Povolání těžkých strojů, záchranného útvaru z Hlučína, odbagrování nového směru toku, odstřel svahu nad splavem, případně zavalení problémového místa nebo i vytvoření umělé hráze pro odklon vody. Nakonec nebylo realizováno žádné řešení. Informaci se hasiči dověděli velmi pozdě na podobný zákrok.


Přehled výjezdů a zásahů hasičů ve Zlínském kraji stále aktualizujeme

čas

okr.

místo

jedn.

úkol

12:43

VS

Valašské Meziříčí

SDH

Čerpání vody

12:32

ZL

Zlín

SDH

Monitoring místa hrozícího zaplavení ulice

12:13

VS

Podlesí, Brňov

SDH

Čerpání vody ze sklepa

11:57

VS

Kelč

SDH

Čerpání vody ze sklepa

11:11

VS

Valašské Meziříčí

HZS

Hasiči vyjeli na ochranu 24 garáží před zaplavením vodou

11:09

KM

Loukov

SDH

Čerpání vody ze sklepů několika domů

11:02

VS

Valašské Meziříčí

HZS

Profesionálové vyjeli na pomoc po zaplavení strojovny koupaliště, kde jsou uloženy chemikálie. Strojovna je zcela zaplavena, hasiči se nemohou k sudům dostat a vyzvednout je

10:50

KM

Rajnochovice

SDH

Čerpání vody

10:29

ZL

Olomouc

HZS

Profesionálové ze Zlína vyjeli do Olomouce pro velkou zásobu několika tisíc protipovodňových pytlů pro Vsetínsko

10:27

VS

Rožnov p. R.

SDH

Odstranění stromů a naplavenin, které brání průtoku pod mostem u golfového hřiště

10:09

UH

Uherské Hradiště

HZS

Pomoc při zajištění mola u vodáckého střediska, hrozí utržení

10:04

VS

Valašské Meziříčí

HZS

Uvolnění naplavenin na mostě, hrozí poškození konstrukcí

09:53

VS

Branky

SDH

Protipovodňová opatření v obci

09:52

VS

Jarcová

HZS

Jednotka profesionálů vyjela se člunem na záchranu těhotné ženy a dětí, které voda uvěznila v domě, hasiči mají problémy překonat zaplavené silnice, obtížně se dostávají na místo záchrany

08:59

VS

Lešná

SDH

Protipovodňová opatření ve sportovním areálu

08:48

ZL

Slušovice

SDH

Protipovodňová opatření v obci

08:15

KM

Chvalčov

SDH

Protipovodňová opatření v obci

08:03

ZL

Otrokovice

HZS

přístaviště Otrokovice – zajištění místa před utržením mola a lodí

07:57

VS

Vsetín

HZS

Čerpání vody ze zaplavených šaten zvláštní školy

07:54

VS

Valašské Meziříčí

HZS P

Nakolejení drážního vozidla

07:47

VS

Hošťálková

SDH

Čištění kanalizačních vpustí a čerpání vody

07:44

VS

Jablůnka

SDH

Čerpání vody ze sklepů

07:41

VS

Karolinka

SDH

Čištění kanalizačních vpustí

07:29

VS

Karolinka

SDH

Čištění kanalizačních vpustí

07:15

VS

Vsetín

SDH

Uvolnění ucpaného toku u sjezdovky

07:09

KM

Rajnochovice
Podhradní Lhota

SDH

Čerpání vody

07:06

VS

Rožnov p. R.

SDH

Odstranění stromu hrozícího pádem

06:25

VS

Velké Kralovice

SDH

Čištění kanalizací

06:21

VS

Valašské Meziříčí

SDH

V části Střítež nad Bečvou vyjeli hasiči na záchranu invalidních psů v zatopených kotcích

06:10

VS

Vsetín

HZS

Čerpání vody ze zaplavené strojovny městských lázní

06:07

VS

Pržno

SDH

Čerpání vody

06:06

KM

Dobrotice

HZS
SDH

Odstranění větví pod viaduktem

06:03

VS

Vsetín

HZS

Pročištění ucpaného potoka

05:45

VS

Staré Zubří

SDH

Čerpání vody z místní sokolovny

05:31

VS

Prostřední Bečva

SDH

Čištění kanálů u školy v přírodě

05:27

VS

Vigantice

SDH

Čerpání vody

05:09

VS

Horní Bečva

SDH

Čerpání vody, odbagrování koryta, odstraňování naplavenin a překážek

05:05

VS

Halanekov

SDH

Hrozící rozvodnění místního toku

04:26

UH

Zlechov

HZS

Odstraňování spadlých stromů přes cestu ve Zlechově a následně i v kopcích u Buchlovic

top">

04:04

VS

Rožnov p. R

SDH

Odstranění stromu přes cestu

03:48

VS

Nový Hrozenkov

SDH

Čerpání vody

03:39

VS

Valašské Meziříčí

HZS

Odstranění naplavenin pod mostem

03:20

VS

Hutisko-Solanec

SDH

Sledování stavu povodní

03:09

VS

Huslenky

HZS
SDH

Hasiči vyjeli společně na záchranu tří koní ve vytopených stájích, záchrana byla úspěšná

03:08

VS

Vidče

SDH

Čerpání vody ze zaplaveného sklepa

01:34

VS

Zubří

SDH

Čerpání vody ze zaplaveného sklepa

01:16

VS

Jablůnka

SDH

Zaplavená cesta

01:13

KM

Roštín

HZS

SDH

Hasiči vyjeli společně na odstranění většího množství naplavenin pod mostem v obci

01:12

UH

Kudlovice

HZS

Hasiči vyjeli na sérii odstraňování spadlých stromů z cest

00:57

VS

Hošťálková

SDH

Čištění kanalizačních vpustí u cest

00:36

VS

Valašské Meziříčí

HZS

Jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště přivezla do postižené lokality ochranné pytlekpt. Ing. Petr Faster
odbor operačního řízení
HZS Moravskoslezské­ho kraje


mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc.
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje


Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje
-miw-, -swo-

Sdílet