Neděle 2. října 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Byl představen projekt nového integrovaného výjezdového centra v Turnově

V úterý 1. prosince 2020 představila firma Profes projekt spol. s r.o. v prostorách Krajského ředitelství HZS Libereckého kraje v ulici Šumavská zcela nový projekt Integrovaného výjezdového centra (IVC) v Turnově.

Po dostavbě budou v integrovaném výjezdovém centru sídlit Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Zdravotní záchranná služba Libereckého kraje a Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje.

Slavnostního představení celého projektu se zúčastnil statutární zástupce ředitele HZS Libereckého kraje plk. Jan Málek, ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Vladislav Husák, ředitel Zdravotnické záchranné služby MUDr. Luděk Kramář, MBA, zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje z oddělení krizového řízení Ing. Miloslava Volfová, Mgr. Arnošt Svárovský, místostarostka města Turnov Mgr. Jana Svobodová a velitel JSDHO Turnov Martin Bartoníček.

Výjezdové centrum v Turnově bude disponovat samostatnými objekty, které budou sloužit jako základna pro složky IZS.


O záměru vybudovat multifunkční výjezdové centrum se začalo poprvé hovořit před třemi lety. Stávající stanice HZS LK Turnov se nachází v záplavové oblasti řeky Jizery. V praxi to prozatím vždy obnášelo, v případě povodňové předpovědi, stěhování do prostor požární zbrojnice JSDHO Turnov.

HZS Libereckého kraje proto hledal k výstavbě nové stanice v Turnově vhodný pozemek. S pomocí města Turnov a starosty města Tomáše Hockeho zahájil HZS LK jednání o pozemku na Vesecku.

Mezitím do zamýšleného projektu vstoupil Krajský úřad Libereckého kraje s plánovanou základnou pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje. V únoru roku 2017 byla proto uzavřena „Smlouva o společném postupu při realizaci projektu Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK a ZZS LK v Turnově“.

Účastníky této smlouvy byly Krajský úřad Libereckého kraje, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Myšlenka společného centra zaujala i zástupce města Turnov. Ti zamýšleli výstavbu nové požární zbrojnice na sousedním pozemku a připojit se tak k připravovanému projektu IVC.

Rada města Turnov schválila v červnu 2019 záměr projektu nové požární zbrojnice pro JSDH města. O projekt projevila zájem i Policie ČR – Krajské ředitelství Libereckého kraje se záměrem vybudovat v areálu základnu pro Oddělení silničního dohledu. Projekt integrovaného výjezdového centra byl tedy rozšířen o dalšího partnera Polici ČR.

Vyhotovená studie potvrzuje reálnost umístění nemovitostí všech tří partnerů na uvedený pozemek. Připravujeme dodatek ke Smlouvě o společném postupu z roku 2017, který rozšíří počet partnerů na čtyři subjekty o Polici ČR a Město Turnov.

Dalším krokem pak bude vypsání společné veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace, na kterou Hasičskému záchrannému sboru přispěl Liberecký kraj částkou 3 mil. Kč.

Samotnou stavbu bychom chtěli spolufinancovat z IROP v rámci nového projektového období 2021–2027, kde očekáváme výzvu podporující budování infrastruktury IZS,

vysvětlil plk. Zdeněk Borovička, náměstek krajského ředitele pro úsek ekonomiky a manažer projektu IVC.

Nová stanice HZS Libereckého kraje bude typu P3. Počítáno je s maximálním počtem 11 příslušníků na směnu. Součástí budovy budou garáže pro mobilní požární techniku, mycí box v samostatné části, věž na sušení hadic a venkovní hřiště pro fyzická přípravu.

Uvnitř budovy pak budou například špinavé a čisté šatny, kuchyň, učebna pro odbornou přípravu, místnost, posilovna atd. Budova bude dominantou areálu zejména díky své velikosti a poloze ke komunikaci I/10.

Budova Zdravotnické záchranné služby je plánována pro 10 zaměstnanců a 4 ks výjezdových vozidel. V budově Krajského ředitelství policie Libereckého kraje je počítáno s 21 zaměstnanci a 4ks dopravních vozidel. Celkové náklady na pořízení IVC činí přibližně 200 mil. Kč.

V rámci představení projektu došlo k podpisu Memoranda o spolupráci při realizaci projektu „Integrované výjezdové centrum Turnov“, které podepsal statutární zástupce ředitele HZS Libereckého kraje plk. Jan Málek a ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Vladislav Husák.

por. Bc. Lucie Hložková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet