Neděle 28. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Volby do Poslanecké sněmovny v pátek 28.5. a v sobotu 29. 5. 2010

Koho nevolit ví většina z Vás, koho volit je už složitější, tradičně nehodláme radit, kterou stranu volit. Každý má dostatek možností usoudit, nakolik se která strana mění k lepšímu a nakolik je to jen předvolební divadýlko. Nebo proč vznikla ta či ona strana, komu má za cíl hlasy odebrat a komu je po volbách za pár funkcí ve vládě, parlamentu, či správní radě přesunout, či vrátit.

Koho nevolit ví většina z Vás, koho volit je už složitější, tradičně nehodláme radit, kterou stranu volit. Každý má dostatek možností usoudit, nakolik se která strana mění k lepšímu a nakolik je to jen předvolební divadýlko. Nebo proč vznikla ta či ona strana, komu má za cíl hlasy odebrat a komu je po volbách za pár funkcí ve vládě, parlamentu, či správní radě přesunout, či vrátit. Apelujeme však na členy, aby k volbám šli a aby si aspoň u 2 či 3 stran, o kterých uvažují, prostudovali program. Je to určitě lepší vodítko pro odpovědné rozhodnutí, než ze sebe nechat dělat blbce výkřiky na bilboardech. Je fakt, že se při studiu musí myslet, což, jak řekl již TGM někdy bolí, ale je to důležité. Uvádíme tradičně aspoň několik jmen, která doporučujeme zakroužkovat v případě, že budete v daném regionu volit danou stranu.

Těm z Vás, kteří se rozhodnou volit ČSSD, doporučujeme zakroužkovat na Vysočině č. 2, kandidáta Karla Černého. V minulosti jsme s ním jednávali ve VOB např. o nepravostech v zákonu o služebním poměru a on hlasoval pro naše zmírňující návrhy. Hodláte-li ČSSD volit v Moravskoslezském kraji, zakroužkujte prosím kandidáta č. 4 Václava Klučku. Má praxi jak v profesionální, tak v dobrovolné požární ochraně a v komunální i parlamentní politice. V otázkách hasičů dokázal zůstat nad věcí i v dobách, kdy mezi špičkami „státních" a „jen" dobrovolných zuřil skrytý boj. S odbory jednal vždy korektně.

Hodláte-li v Plzeňském kraji volit ODS, doporučujeme zakroužkovat č.4, Jaroslava Salivara. Není-li ODS stranou vašeho srdce, doporučte čtyřku zakroužkovat svým kamarádům např. na fotbálku, které typujete na voliče modrých. Toto doporučení se nemusí každému líbit, např. lidem, kteří kandidáta neznají osobně a setkali se s ním třeba jen jedenkrát a sami se od dalších jednání distancovali. My jsme ale skuteční demokraté. A kandidáta známe jak z HZS ČR, jehož řady bohužel ke škodě Sboru opustil, tak z jednání na ministerstvu vnitra. Mnohokrát jsme s ním „zkřížili kordy" a v některých názorech se asi navždy neshodneme. Musíme ale objektivně ocenit jeho odbornost, pracovitost a korektnost ve vztahu k odborům. Naše právní i ekonomické analýzy na rozdíl od některých ministrů vnitra, nebo služebních funkcionářů u něj nekončily v koši. Vždy si je pečlivě prostudoval a poté nás přizval k diskusi. Ta proto nikdy nebyla fraškou, napodobující jednání jen proto, aby se udělala čárka „projednáno s odbory". Pro to, co dělá HZS ČR elitou mezi bezpečnostními sbory, učinil Ing. Salivar jak ve funkci krajského ředitele, tak zejména ve funkci 1. náměstka ministra víc, než kdokoliv jiný. A na rozdíl od oněch jiných se svými zásluhami nikdy nechlubil. Kdyby se tento odborník ze 4. místa přes 3 nevýrazné osobnosti nedostal do sněmovny, byla by to škoda jak pro Sbor, tak pro OSH. Máme zkrátka raději protihráče, který hraje tvrdě, ale fair play, než třeba císaře, který je nahý a jediný o tom ještě neví…

Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů

Převzato z webu OSH

-wap-

Sdílet