Středa 28. září 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Každá dobrovolná jednotka s územním pokrytím musí disponovat cisternovou automobilovou stříkačkou v základním provedení a dopravním automobilem

Vyhláška 247/2001 sbírky v jedné ze svých příloh stanovuje minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany pro všechny jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva.

Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jedenapůlnásobek limitů uvedených v tabulce z vyhlášky.

Sdílet