Pondělí 1. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Hasiči vyjeli na požár skladu do Čisté

V úterý 18. 5. 2010 krátce po půl čtvrté odpoledne se rozhoukaly sirény na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje. Vypuklo totiž taktické cvičení na objekt skladu f. Suchánek&Walraven s.r.o. v Čisté u Horek. Poplach JPO byl v prvním stupni vyhlášen OPIS Semily prostřednictvím SMS a dálkovým spuštěním sirén. Do cvičení se zapojilo i OPIS Jičín a OPIS Trutnov, jejichž prostřednictvím byly povolány jednotky z Královéhradeckého kraje, konkrétně HZS HK, PS Nová Paka a JSDHO Dolní Kalná.

V úterý 18. 5. 2010 krátce po půl čtvrté odpoledne se rozhoukaly sirény na pomezí Libereckého a Královéhradeckého kraje. Vypuklo totiž taktické cvičení na objekt skladu f. Suchánek&Walraven s.r.o. v Čisté u Horek. Poplach JPO byl v prvním stupni vyhlášen OPIS Semily prostřednictvím SMS a dálkovým spuštěním sirén. Do cvičení se zapojilo i OPIS Jičín a OPIS Trutnov, jejichž prostřednictvím byly povolány jednotky z Královéhradeckého kraje, konkrétně HZS HK, PS Nová Paka a JSDHO Dolní Kalná.

Jako první dorazila do areálu místní dobrovolná jednotka, jejíž velitel okamžitě začal se sběrem informací od zaměstnanců potřebných pro další činnost. Bylo zjištěno, že v silně zakouřeném objektu o rozměrech cca 40×50 m se nachází šest osob, protipožární systém vyhlásil poplach a odpojil objekt od energií. Zástupce firmy měla k dispozici i plány budovy a jmenný seznam osob, které z odpolední směny zůstaly uvnitř. Venkovním průzkumem bylo dále zjištěno, že oheň nepronikl konstrukcí ven a toto je díky stavebním materiálům prakticky nemožné (sendvičová montovaná hala).

V tu dobu přijela cisterna dobrovolných hasičů ze Studence a v těsném závěsu profesionální hasiči z Nové Paky, dobrovolná jednotka z Dolní Kalné, profesionální hasiči z Jilemnice a druhý vůz s hasiči ze Studence. Velení zásahu si převzali jilemničtí profesionálové a první průzkumné skupiny začaly v dýchací technice pronikat do rozlehlého objektu skladu. Byl natažen jeden útočný proud od CAS JSDHO Dolní Kalná (2×C) vraty do objektu směrem k ohnisku požáru. Od CAS HZS Nová Paka bylo do vrat nataženo dopravní vedení (2B), napojen rozdělovač a nataženy tři útočné proudy (celkem 13 C) do regálových polí.

Mezi tím místní hasiči zřídili evakuační stanoviště pro osoby zachráněné z objektu a také čerpací stanoviště na požární nádrži. Rovněž se napojili na podzemní hydrant v areálu továrny a připravili dopravní vedení pro zásobení CAS JSDHO Dolní Kalná vodou. Místní jednotka nedisponuje dýchací technikou, proto se věnovala činnosti týlového zabezpečení a dodávání vody.

Ostatní plnily úkoly především uvnitř objektu s nasazením v DT. Od PS 12 ustavené u požární nádrže bylo nataženo dopravní vedení přes 7 B k CAS JSDH Studenec nad objekt skladu. Z CAS bylo napojeno posílení samo hasícího zařízení a jedna skupina studeneckých hasičů v DT s útočným proudem pronikla do objektu z druhé strany proti hlavní frontě zásahu. Druhé čerpací místo bylo zřízeno na protilehlém rohu nádrže. Zde čistečtí umístili plovoucí čerpadlo a přivedli dopravní vedení (3×B) na doplňování CAS HZS Nová Paka.

Na místo se dostavil řídící důstojník ze Semil a byl vytvořen štáb zásahu. Mimo náčelníka štábu jej tvořil zástupce pro nasazení SaP a další pro spojení. Byly vytvořeny tři bojové úseky. První: evakuace a záchrana osob, druhý: hašení z čela objektu a třetí: doprava vody a průnik do objektu proti směru hlavního útoku. Dojela také profesionální jednotka hasičů ze Semil s další cisternou a také protiplynovým automobilem, který dovezl náhradní lahve k dýchací technice.

Zástupci firmy vytvořili odpočinkové místo pro hasiče vracející se z nasazení v dýchací technice. Cvičení již běželo naplno a po chvíli byla ze skladu evakuována první osoba. Pak následovaly další a souběžně bylo simulováno vyhledávání ohniska požáru a jeho likvidace.

Při vyhledávání osob byla použita termokamera, avšak její uplatnění v takto členitém prostoru se ukázalo pro vyhledávání osob jako neúčinné. Poslední byla evakuována obsluha zakladače, kterou museli hasiči sundat pomocí žebříků a za jištění lany ze stroje uvízlého v regálovém poli. Další činnost pak spočívala v dohašení požáru a v přetlakovém odvětrání prostor. Nasazení ventilace provedli profesionální hasiči ze Semil.

Tím byla první fáze cvičení ukončena. Jednotky sbalily materiál a proběhl nástup s prvním hodnocením zásahu. To bylo vesměs pozitivní, zjištěné drobné nedostatky jsou pak velkým ponaučením pro všechny zúčastněné do budoucna. Hasiči poděkovali za možnost uspořádat takovéto cvičení spolumajiteli firmy, panu Vladimíru Suchánkovi, a za společnost zase krátce promluvil zástupce holandského spolumajitele, p. Pele van Walraven. Ten byl téměř celému cvičení osobně přítomen a o dění včetně vybavení se aktivně zajímal.

Druhou fází cvičení určenou především velitelům jednotek pak byl praktický nácvik vstupu do areálu a následně i do budovy s využitím zabezpečení prvků elektronické požární signalizace včetně klíčového trezoru, nácvik nouzového otevření sekčních vrat, praktická prověrka samohasícího zařízení, kterým je objekt vybaven a nouzové ovládání zakladačů. Vše fungovalo velice dobře a je vidět, že jak objekty, tak zaměstnanci firmy jsou připraveni na řešení mimořádných situací. I tato část cvičení byla kladně hodnocena.

Při cvičení se poprvé v reálu odzkoušelo pokrytí Čisté dle nového poplachového plánu, kdy sem přijely mimo jednotek z okresu Semily také hasiči z Nové Paky a Dolní Kalné. Na všech bylo vidět, že ze cvičení chtějí vytěžit maximum a hlavně druhá část byla plná dotazů na obsluhu a zaměstnance firmy ohledně zajištění objektu. Pasívní protipožární ochranu na takové úrovni totiž v regionu patrně žádná jiná firma nemá.

Jednotky a technika na místě:
JSDHO Čistá u Horek – JPO V – (VEA, OA + PPS 12), JSDHO Studenec – JPO III (CAS, DA), JSDHO Dolní Kalná – JPO III (CAS), HZS LK, PS Jilemnice (VEA, 2×CAS), HZS LK, CPS Semily (VEA,CAS, PPL), HZS HK, PS Nová Paka (CAS). Mimo rozhodčích bylo při zásahu činných 47 hasičů. Na místě rovněž vozidlo CBA (otevření klíčového trezoru vyvolá alarm).

Osobní dovětek: Nepřísluší mi hodnotit cvičení, od toho tu byli velmi pozorní rozhodčí z HZS a jejich verdikt ještě díky krátkému časovému odstupu neznáme. Měl jsem však možnost jako zástupce firmy spolupracovat při plánování cvičení a potom se jako velitel JSDHO Čistá u Horek celé akce účastnit. Viděl jsem maximální nasazení hasičů, kteří se vraceli ze skladu po vydýchání zásob vzduchu unavení a zpocení, viděl jsem nevídanou ochotu ze strany firmy při spolupráci s VZ a tvorbě zázemí (voda, káva, občerstvení). Viděl jsem také velký zájem velitelů při druhé části cvičení. Co k tomu říct? Bylo mi potěšením tu být a i když k simulované události nemůže díky zabezpečení objektu pasívními protipožárními prvky prakticky nikdy dojít, je jasné, že tu hasiči v případě nutnosti budou včas a jejich zásah bude maximálně účinný.

Foto: Olda Horák
Další fotografie jsou přístupné přes fotogalerii na webu SDH Čistá u Horek: www.smart-web.cz/sdhcista

Text: Ladislav Jiřička, velitel JSDHO Čistá u Horek a tiskový mluvčí Suchánek&Walraven s.r.o.

-kaw- 

Sdílet