Čtvrtek 4. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Do oblastí postižených povodní dodávány čerpadla, rukavice, holínky i vysoušeče

Na území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje probíhají likvidační a asanační práce. Do krajů jsou dováženy, čistící prostředky, nářadí na úklid, vysoušeče, čerpadla. MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stále koordinuje záchranné a likvidační práce a reaguje na požadavky jednotlivých krajů.

Na území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje probíhají likvidační a asanační práce. Do krajů jsou dováženy, čistící prostředky, nářadí na úklid, vysoušeče, čerpadla. MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stále koordinuje záchranné a likvidační práce a reaguje na požadavky jednotlivých krajů.

Podle požadavků krajů bylo v rámci ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací zajištěno: (k 22. 5.2010)

Nasazení velkoobjemových a speciálních čerpadel (povodňové odřady HZS ČR). Nyní zasahuje velkoobjemové čerpadlo z HZS Královéhradeckého kraje (700 l/s) na území Olomouckého kraje v Kojetíně. Další 3 velkoobjemová čerpadla (2×1500 l/s z HZS Středočeského a Moravskoslezského kraje a 1×700 l/s z HZS Jihočeského kraje) jsou nasazena v Karviné.

V Karviné jsou také nasazena 2 speciální čerpadla s výkonem 5000 l/min (HZS Plzeňského a Ústeckého kraje). Velkoobjemová a speciální čerpadla pro HZS ČR pořídila Správa státních hmotných rezerv.Na území je od HZS krajů zapůjčeno také 60 ks malých odvodňovacích souprav (plovoucí čerpadla s příslušenstvím).

Tyto prostředky pro řešení povodní pořídila také Správa státních hmotných rezerv.Nasazení a koordinace činnosti vrtulníků Policie ČR (jeden vrtulník Policie ČR po dobu povodní přesunut do Moravskoslezského kraje).

Přesun vysoušečů do postižených oblastí (ze zásob MV-generálního ředitelství HZS ČR – bylo do postižených krajů přesunuto celkem 2 491 vysoušečů:

do Moravskoslezského kraje – 1349,do Olomouckého kraje – 542,do Zlínského – 600.


Přesun dalšího materiálu z centrálních zásob HZS ČR do postižených krajů na likvidační a asanační práce:
800 párů holinek,4 650 párů gumových pracovních rukavic,1 400 vě­der,10 koleček,400 lo­pat,1 100 rýžo­vých košťat.

Evakuace a záchrana
O začátku těchto povodní bylo evakuováno celkem 1198 osob (nejvíce v Moravskoslezském kraji – 667), z nichž v evakuačních střediscích je ubytováno 331 (ostatní jsou u příbuzných a známých, nejvíce v Olomouckém kraji – 101). Počet zachraňovaných osob počtu 242 (nejvíce v Moravskoslezském kraji – 178). Jedna osoba byla při povodních usmrcena a je evidováno celkem 11 zranění.

Činnost integrovaného záchranného systému
V postižených oblastech jsou nasazeny jednotky požární ochrany a další složky IZS. Od 18:00 hod. 16. května 2010 realizuje MV-generální ředitelství HZS ČR ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací a podle požadavků krajů zajišťuje realizaci jejich požadavků (vrtulníky, centrální zásoby, síly a prostředky Armády ČR).

V postižených krajích bylo doposud řešeno celkem cca 2050 mimořádných událostí, při nichž bylo nasazeno téměř 5000 hasičů. Jednotky PO spolupracují zejména s Policií ČR, Armádou ČR, obecní policií a obcemi.
Do záchranných prací je zapojen také Záchranný útvar HZS ČR Hlučín (zasahovalo 63 příslušníků a 27 ks techniky) a Armáda ČR vedle vojáků vyžádaných k nasazení v rámci integrovaného záchranného systému (prostřednictvím ústředního poplachového plánu – nasazeno bylo cca 121 vojáků k provádění záchranných prací) a v současné době je již nasazeno 100 vojáků vyčleněných vládou na odstraňování následků povodní.


kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství


-kaw- 

Sdílet