Pondělí 8. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní složení služebního slibu a předání medailí HZS ČR

Středa 3. června 2010 je v kalendáři jihočeských profesionálních hasičů zapsána slavnostním písmem. V tento den v 10 hodin proběhne v zahradě státního zámku Hluboká nad Vltavou slavnostní složení služebního slibu nově nastupujících příslušníků HZS Jihočeského kraje a zároveň budou předány medaile HZS ČR „Za věrnost II. a III. stupně“.

Středa 3. června 2010 je v kalendáři jihočeských profesionálních hasičů zapsána slavnostním písmem. V tento den v 10 hodin proběhne v zahradě státního zámku Hluboká nad Vltavou slavnostní složení služebního slibu nově nastupujících příslušníků HZS Jihočeského kraje a zároveň budou předány medaile HZS ČR „Za věrnost II. a III. stupně“.

Sedmnáct příslušníků, kteří vstoupili do služebního poměru v roce 2009, stvrdí služební slib před služebními funkcionáři Generálního ředitelství HZS České republiky a HZS Jihočeského kraje, představiteli Jihočeského kraje a obce Hluboká nad Vltavou, pozvanými hosty a svými nejbližšími slovy „Tak slibuji!“. Poté jednotlivě převezmou z rukou ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše pamětní list.

Na ceremoniál složení služebního slibu naváže slavnostní předání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky „Za věrnost II. a III. stupně“. Mezi oceněnými je pět příslušníků HZS Jihočeského kraje, kteří obdrží medaili „Za věrnost II. stupně“, a pět, kterým bude předána medaile „Za věrnost III. stupně“.

Slova služebního slibu:

" Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život." 

Vendula Matějů
tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje 

-kow-

Sdílet