Sobota 6. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pojištění právní asistence řidičů

Přinášíme vám přes Sdružení řidičů CZ možnost pojištění hasičských strojníků v rámci právní asistence od společnosti AXA.

Páni kolegové, profesionální i dobrovolní,


máme pro vás nabídku zprostředkovanou Sdružením řidičů CZ od společnosti AXA, která se týká : POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ ASISTENCE.

Nabídka byla primárně určená pro členy sdružení, kterými jsou i neprofesionální řidiči nicméně díky Vám, kteří jste přispěli svými podpisy na petici proti přetěžování, došlo k tomu, že za stejně výhodných nabídek jako má sdružení se můžete pojistit i Vy, z řad hasičů ať profesionálních či dobrovolných.

Vedení sdružení si tak tímto dovoluje vyjádřit svoje uznání za vámi odváděnou práci a činnost, kterou pro tuto společnost vykonáváte.Rozsah pojištění


Pojištění právní asistence řidiče se vztahuje na všechny pojištěné situace – pojistná nebezpečí, které nastanou pojištěnému v době trvání pojištění při řízení jakéhokoli motorového vozidla, pokud pojištěný řídí vozidlo s příslušným řidičským oprávněním a je k jízdě s vozidlem oprávněn vlastníkem vozidla, resp. jeho provozovatelem. Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že vozidlo musí být řízeno v době pojistné události pojištěným.

Vozidlem se rozumí motorové vozidlo (moped, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil bez ohledu na jeho hmotnost), dále tramvaj, trolejbus a metro.

Nabízíme následující varianty pojištění v závislosti na rozsahu pojistných nebezpečí:1. Varianta pojištění právní asistence řidiče s pracovním právem – 1900,–Kč ročně :
2. Varianta pojištění právní asistence řidiče bez pracovního práva – 1200,–Kč ročně :


var 2

Pojistitel poskytne pojistné plnění do celkové výše 500 000 Kč, tento roční limit pojistného plnění se vztahuje na pojistné události každého jednotlivého pojištěného, které nastanou v průběhu pojistného období (1 rok).

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že k pojistné události došlo v době trvání pojištění, tj. neřeší spory či situace, které vznikly před počátkem pojištění.

Dokumenty ke stažení : http://soubory.proridice.eu/?…

Sjednání pojištění online : http://formulare.proridice.eu/moje/axa.htm


V případě sjednání pojištění online doplňte prosím do kolonky : Vzkaz pro sdružení – hasič HZS, HZSP, JSDH, SDH

Info: MK

-wap-

Sdílet