Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povinná témata odborné přípravy na rok 2021

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2021 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.

Hasiči

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 14O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 19N Nebezpečí ztráty orientace
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 25P
 • Hašení vodou elektrickýchza­řízení a vedení pod napětím do 400V
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1O Činnost jednotek při povodni
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 3D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA
 • Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 4ČETA Rozvětvení na dopravním vedení
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 4N Nebezpečí ionizujícího záření, 14N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 15N Nebezpečí utonutí, 16N Nebezpečí výbuchu
 • STČ 11/IZS Chřipka ptáků – úkoly JSDHO
 • Pokyn GŘ HZS ČR č. 60/2019, kterým se vydává Cvičební řád JPO – Technický výcvik pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, metodický list 1– 11
 • Provádění uživatelských kontrol a údržby prostředků uvedených v příloze č. 1 ŘTS Věcné prostředky TS ochranné pro hasiče ve výhradním užívání dle návodu výrobce a MK-TS/04–2017 Osobní ochranné prostředky pro hasiče ve výhradním užívání
 • Provádění uživatelských kontrol a údržby prostředků uvedených v příloze č.
 • 1 ŘTS Věcné prostředky TS pro technické činnosti dle návodu výrobce a MK- TS/02A-2017 Systémy zvedacích vaků, MK- TS/01A-2017 Nastavovací žebřík pro hasiče
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Povinnosti obsluhy stanice (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Radiokomunikační systém PEGAS – bezpečnostní postupy (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru

Technici strojní služby

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1O Činnost jednotek při povodni
 • Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, príce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Povinnosti obsluhy stanice (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)

Technici technické a chemické služby

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1O Činnost jednotek při povodni
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 3D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA
 • Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 4ČETA Rozvětvení na dopravním vedení
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 4N Nebezpečí ionizujícího záření, 14N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 15N Nebezpečí utonutí, 16N Nebezpečí výbuchu
 • STČ 11/IZS Chřipka ptáků – úkoly JSDHO
 • Základní rozdělení pěnidel, syntetická pěnidla, víceúčelová pěnidla, pěnidla na hašení polárních a nepolárních kapalin, fluorová a bezfluorová pěnidla. Účinky pěnidel na hašení požárů. Pěnidla používaná v jednotce PO. Zakázané látky v pěnidlech
 • Provádění odborných kontrol a údržby prostředků uvedených v příloze č. 1 ŘTS Věcné prostředky TS ochranné pro hasiče společné dle návodu výrobce.
 • Provádění odborných kontrol a údržby prostředků uvedených v příloze č. 1 ŘTS pro technické činnosti dle návodu výrobce a MK- TS/02A-2017 Systémy zvedacích vaků, MK- TS/01A-2017 Nastavovací žebřík pro hasiče
 • Správné uložení prostředků TS na požární technice (zejména prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, osobních ochranných prostředků a prostředků první pomoci) dle ŘTS čl. 6 odst. (6) a (7).
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Povinnosti obsluhy stanice (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)

Strojníci

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 14O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 19N Nebezpečí ztráty orientace
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 9Ř Prostředky řízení, komunikace na místě zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1O Činnost jednotek při povodni
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 3D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 17DR3 Nasazení proudů D
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA
 • Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 4ČETA Rozvětvení na dopravním vedení
 • Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)
 • Pokyn generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví základy provádění činností ve výšce a nad volnou hloubkou
 • Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, príce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Povinnosti obsluhy stanice (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru

Velitelé

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 14O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 19N Nebezpečí ztráty orientace
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 9Ř Prostředky řízení, komunikace na místě zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 25P
 • Hašení vodou elektrickýchza­řízení a vedení pod napětím do 400V
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1O Činnost jednotek při povodni
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 3D Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 17DR3 Nasazení proudů D
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA
 • Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 4ČETA Rozvětvení na dopravním vedení
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 4N Nebezpečí ionizujícího záření, 14N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, 15N Nebezpečí utonutí, 16N Nebezpečí výbuchu
 • STČ 11/IZS Chřipka ptáků – úkoly JSDHO.
 • Základní rozdělení pěnidel, syntetická pěnidla, víceúčelová pěnidla, pěnidla na hašení polárních a nepolárních kapalin, fluorová a bezfluorová pěnidla. Účinky pěnidel na hašení požárů. Pěnidla používaná v jednotce PO. Zakázané látky v pěnidlech.
 • Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)
 • Pokyn generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví základy provádění činností ve výšce a nad volnou hloubkou
 • Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou
 • Pokyn GŘ HZS ČR č. 60/2019, kterým se vydává Cvičební řád JPO – Technický výcvik pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, metodický list 1– 11
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, príce s programem a naplňování databáze
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Povinnosti obsluhy stanice (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
 • Radiokomunikační systém PEGAS – bezpečnostní postupy (JPO s rádiovými prostředky DRS)
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru
Sdílet
Přiložené soubory
Témata_pravidelné_OP_2021.pdf zobrazit online PDF 328 kB