Sobota 6. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Speciální praktické školení vyšetřovatelů HZS Zlínského kraje

Profesionální i dobrovolní hasiči z našeho kraje se velmi často prezentují nejrůznějšími cvičeními v oblasti záchrany lidí, likvidace požárů, dopravních nehod nebo při úniku nebezpečných látek. Co však zůstává veřejnosti do značné míry utajeno, je neméně zajímavá práce vyšetřovatelů hasičů. Vyšetřování příčin vzniku požárů je velmi specifický a kriminalistický obor, který vyžaduje skutečné odborníky.

Profesionální i dobrovolní hasiči z našeho kraje se velmi často prezentují nejrůznějšími cvičeními v oblasti záchrany lidí, likvidace požárů, dopravních nehod nebo při úniku nebezpečných látek. Co však zůstává veřejnosti do značné míry utajeno, je neméně zajímavá práce vyšetřovatelů hasičů. Vyšetřování příčin vzniku požárů je velmi specifický a kriminalistický obor, který vyžaduje skutečné odborníky. Jak je možné vůbec zjistit příčinu požáru na zcela vyhořeném místě? Jak se hledají a správně zajišťují stopy po požáru? Na tyto a další otázky odpovědělo dvoudenní školení v obci Držková na Zlínsku.

Ve dne 25. a 26. 5. 2010 se uskutečnila porada odboru prevence HZS Zlínského kraje. Mimo odborných zaměstnání úseků stavební prevence a kontrolní činnosti bylo také připraveno praktické zaměstnání vyšetřovatelů požárů jednotlivých územních odborů kraje. Praktické školení bylo zaměřeno na identifikaci a zajištění stop při použití akcelerantů hoření (hořlavých kapalin), a také na způsoby odběru a zajištění vzorků elektroinstalace a elektrických spotřebičů pro následné expertizní zkoumání.

Toto zaměstnání našich odborníků navazovalo na předchozí teoretickou přípravu vyšetřovatelů na místě mimořádné události. Školení bylo připraveno také ve spolupráci se skupinou služební kynologie Policie ČR Zlín, která disponuje od začátku tohoto roku speciálně cvičeným služebním psem pro vyhledávání stop na požářištích. Pes byl letos už několikrát využit a je významným pomocníkem při hledání příčin, stop i pachatelů.

Účelem odborného zaměstnání bylo předvést možnosti praktického nasazení služebního psa při vyhledávání a identifikaci míst použití hořlavých kapalin, způsobů odběrů a zajištění kontaminovaných vzorků z různých typů materiálů. Stopy použití akcelerantů hoření byly situovány jednak v interiéru osobního motorového vozidla, které bylo úmyslně zapáleno, a dále na karoserii vozidla, v zemině vedle vozidla, ve volně pohozených textiliích a na betonové ploše.

Na různorodých kontaminovaných materiálech bylo předvedeno zajištění formou odběru části materiálu, stěrem zasažených materiálů nebo odběrem celého vzorku. Podle povahy odebraného vzorku byl demonstrován také správný způsob jeho zajištění k následnému zkoumání v laboratořích. Byla také předvedena kontrola odebraných vzorků služebním psem.

V části ukázky zaměřené na zajištění vzorků elektroinstalace a elektrických spotřebičů bylo ukázáno správné odebrání části zasažených vodičů elektroinstalace osobního vozidla a zajištění požárem zasaženého elektrického přímotopu. I u těchto typů vzorků byla demonstrována pravidla a způsoby správného odebrání, zajištění a přípravy pro odeslání k odbornému zkoumání.

Práce vyšetřovatelů je bezpochyby zajímavou činností, která se neobejde bez potřebných teoretických i praktických zkušeností. Důležitá je také spolupráce s partnery jak z policie, tak i s laboratořemi a dalšími odbornými pracovišti.

Školení a výcvik vyšetřovatelů se uskutečnil za podpory HZS Zlínského kraje a Policie ČR. Odbornou část vedl krajský vyšetřovatel HSZ Zlínského kraje Bc. Libor Netopil a vyšetřovatel územního odboru Uherské Hradiště Pavel Duda. Oba jsou absolventi, mimo jiné, také speciálního kurzu pomocných kriminalistických techniků Policie ČR. Demonstrace událostí byly provedeny na vyřazeném majetku HZS ZLK.

Info: mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc., tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

-wap-

Sdílet