Neděle 7. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Náhrada škody podle zákona o požární ochraně

Náhradě škody v oblasti požární ochrany se věnuje celá jedna část zákona 133/1985. Ta v pěti paragrafech řeší nejen odškodňování úrazů, ale rovněž majetkovou újmu.

Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti v souvislosti s pomocí, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho následků anebo při cvičení jednotky požární ochrany, uhradí škodu tím vzniklou stát, obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů, pokud mu nevznikl nárok na náhradu této škody již z pracovněprávního vztahu.

Přečtěte siZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vláda stanoví nařízením jednorázové mimořádné odškodnění zaměstnanci podniku a členovi jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku a pozůstalým po nich.

Sdílet