Pondělí 8. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: V Rychnově evakuovali více jak 30 pacientů

Dnes 1. června 2010 dopoledne cvičně došlo v jedné z budov Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou k požáru na lůžkovém oddělení Dětského interního gynekologicko – porodního pavilonu.

Dnes 1. června 2010 dopoledne došlo v jedné z budov Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou k požáru na lůžkovém oddělení Dětského interního gynekologicko – porodního pavilonu.

Požár a zplodiny hoření nebezpečně ohrozily pacienty na Dětském oddělení o patro výše a museli být za pomoci personálu oddělení a hasičů evakuováni z budovy. Naštěstí se jednalo pouze o simulovaný požár, který měl prověřit spolupráci složek integrovaného záchranného systému (IZS) okresu Rychnov nad Kněžnou. Cvičení bylo zaměřeno nejen na vzájemnou spolupráci základních složek IZS, ale také na prověření vnitřních krizových plánů nemocnice a spolupráci personálu nemocnice se zasahujícími složkami při evakuaci pacientů ze zasaženého objektu.

Požár jako první zpozorovala v devět hodin ráno zdravotní sestra na oddělení, která ihned zareagovala a provedla ohlášení čidlem elektrické požární signalizace na vrátnici nemocnice. Zaměstnanec vrátnice ohlásil požár na tísňovou linku 150 Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a prověřil hlášení sestry na inspekčním pokoji ohroženého oddělení.

Ještě před příjezdem hasičů a záchranářů začal vedoucí lékař a zdravotnický personál oddělení připravovat 27 pacientů z Dětského oddělení v šestém nadzemním podlaží na evakuaci. Lékař roztřídil pacienty podle zdravotního stavu a nutnosti neodkladné péče a určil další oddělení nemocnice, kam budou pacienti následně přemístěni.

Při příjezdu hasičů na místo velitel zásahu určil průzkumnou jednotku, která ihned vstoupila do zasaženého objektu a kontaktovala vedoucího lékaře třídícího pacienty. Čtrnáct pacientů se mohlo pohybovat a neměli vážná zdravotní omezení, deset pacientů bylo po operaci a byli částečně nebo zcela imobilní, tři pacienti byli ve vážném stavu, z toho jeden připojen na umělou plicní ventilaci.

Hasiči ve spolupráci s vedoucím lékařem a personálem evakuovali všechny pacienty schodištěm a evakuačním výtahem do vstupního vestibulu budovy v přízemí. Všechny pacienty si přebrala do péče zdravotnická záchranná služba, která podle pokynů vedoucího lékaře převezla několik pacientů na oddělení následné péče, chirurgii, ortopedii a nejvíce ohrožené pacienty na oddělení ARO a JIP chirurgie.

Druhá skupina hasičů pomocí automobilového žebříku zlikvidovala požár v jedné z místností oddělení v pátém nadzemním podlaží, který se začal pomalu šířit i na chodbu. Všichni pacienti i personál byl v té době mimo oddělení a v bezpečí.

Na místě zasahovali také policisté a strážníci Městská policie, kteří zabezpečovali příjezdovou komunikaci a volný průjezd pro vozidla složek IZS a dohlíželi na bezpečnost a pořádek v místě vzniku mimořádné události.

Zasahující složky:

  • HZS Královéhradeckého kraje – stanice Rychnov nad Kněžnou,
  • HZS podniku Škoda Kvasiny,
  • SDH Rychnov nad Kněžnou – Lipovka , Roveň,
  • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – Rychnov nad Kněžnou,
  • Policie ČR – územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
  • Městská policie Rychnov nad Kněžnou,
  • Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou.

Foto: HZS Královéhradeckého kraje

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje

-miw-

Sdílet