Pondělí 19. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Dopravní nehoda v tunelu Komořany

Tunel Komořany je součástí stavby 513 mezi Vestcem a Lahovicemi, která tvoří část jihozápadního segmentu vnějšího obchvatu Prahy. Jedná se o novostavbu raženého dálničního tunelu se dvěma směrově oddělenými tunelovými rourami o celkové délce 1937 metrů a převýšením 120 metrů.

Tunel Komořany je součástí stavby 513 mezi Vestcem a Lahovicemi, která tvoří část jihozápadního segmentu vnějšího obchvatu Prahy. Jedná se o novostavbu raženého dálničního tunelu se dvěma směrově oddělenými tunelovými rourami o celkové délce 1937 metrů a převýšením 120 metrů. Tunel je mezi Cholupicemi a Komořany, za tunelem je 236 metrů dlouhý most přes Vltavu a jednokolejnou železniční trať.

Dne 1. června 2010 proběhlo v novém tunelu taktické cvičení, kterého se zúčastnily všechny složky IZS.

Cvičení bylo zaměřeno na taktickou úroveň řízení na místě mimořádné události a operační úroveň řízení mezi operačními středisky cvičících složek, zdolávání požáru, záchranné a likvidační práce.

Pro zajištění možnosti úniku z tunelu slouží únikové propojky mezi troubami ve vzdálenostech po cca 200m, které jsou vždy u obou napojení do tunelu opatřeny požárními dveřmi a samostatně větrány. Tunely jsou větrány pomocí proudových ventilátorů, umístěných pod klenbou tunelu, také po cca 200 metrech. Po 150 m jsou v tunelu SOS skříně s telefonem, hasicími přístroji a dalším vybavením. V tunelu je požární vodovod s velkými hydranty, které jsou určeny pouze pro zásah hasičů.

Scénář dopravní nehody byl následující. Při průjezdu nákladního vozidla došlo k poruše na brzdové soustavě a k zablokování kola, zahoření a následnému defektu pneumatiky, který způsobil převrácení automobilu na bok. Do převráceného nákladního vozidla postupně narazila v krátkém časovém sledu čtyři osobní vozidla. Ostatní vozidla zastavila před nehodou.

Na místo se postupně dostavily všechny vyslané jednotky požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR a subjekty provádějící plánovanou pomoc na vyžádání. Po prvotním průzkumu budou postupně prováděny záchranné práce. Po likvidaci a zajištění vozidel proti požáru bylo nutné poskytnout zraněným předlékařskou pomoc, vyprostit raněné z havarovaných vozidel a provést průzkum zaměřený na vyhledání dalších osob v tunelu. Muselo se také omezit šíření ropné látky. Po ukončení záchranných prací byly provedeny likvidační práce povolanou firmou TBS Plus za asistence dvou jednotek PO.

por.Bc. Pavlína Adamcová
tisková mluvčí
HZS Praha


-miw-

Sdílet