Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bude bič na vtipálky ?

Generální ředitelství HZS ČR požaduje aby byla blokována telefonní čísla z kterých volají na tísňové linky vtipálci.Ilus­trační foto.

Jedním u úkolů operačních středisek, která přijímají volání na linky tísňového volání, je oddělit „zrno od plev“, tedy odfiltrovat omyly a zlomyslná volání a nevysílat zbytečně síly a prostředky. Přesto nelze vždy jednoznačně stanovit, zda se jedná o zlomyslné volání nebo o reálný případ, pak operační středisko síly a prostředky vysílá. V roce 2003 HZS ČR eviduje celkem 8 023 mimořádných událostí, kde zásah jednotek PO byl klasifikován jako planý poplach (z toho je 40 % hlášení elektrické požární signalizace, 24 % příznaky hoření, 11 % zneužití jednotky PO, 11 % nenahlášené pálení, 14 % jiný důvod).

Zlomyslná volání lze rozdělit na:
-ohlášení případu, který neexistuje (důvodem je choromyslnost, msta, šíření poplašné zprávy apod.),
-hra dětí,
-aktivity podnapilých osob,
-volání bez následného hovoru,
-jiné.


Důsledkem zlomyslného volání může být:
Vyslání sil a prostředků k události, která je následně klasifikována jako planý poplach. To způsobuje zbytečné finanční výdaje. Síly a prostředky jsou vázány určitou dobu na takovou událost a při vzniku jiné mimořádné události musí být vysílány síly a prostředky z jiného místa dislokace (zpravidla vzdálenějšího) a to může způsobit zbytečné ztráty na životech, vážnější následky na zdraví nebo zvyšování škody.
Znemožnění tísňového volání pro občany, kteří pomoc doopravdy potřebují (při velkém počtu zlomyslných volání – organizovaná skupina osob, nebo technické zařízení, které generuje zlomyslná volání).

Jaké sankce hrozí: – Zlomyslná volání jsou podle zákona č. 151/1999 Sb., telekomunikační zákon, přestupkem a pachateli hrozí pokuta až 100 000 Kč, kterou uděluje Český telekomunikační úřad. Pokud někdo uskutečňuje zlomyslná volání a nelze zjistit, kdo je původcem, je Český telekomunikační úřad oprávněn rozhodnout o odpojení telekomunikačního zařízení z provozu.
Pokud jsou zlomyslným voláním zneužívány jednotky PO, je možné uložit tomu, kdo takto bezdůvodně přivolá jednotku PO nebo zneužije linku tísňového volání, v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pokutu až 20 000 Kč,
V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení a výší trestu pak určuje soud.


Nutnou podmínkou pro uplatnění sankce je zjištění toho, kdo zlomyslné volání uskutečnil. Vzhledem k plné digitalizaci je technicky možné ve spolupráci s telefonními operátory identifikovat původce (každý telefonní přístroj se identifikuje telefonním číslem, případně i identifikačním číslem). Problematické je odhalení pachatelů, kteří používají ke zlomyslnému volání veřejné telefonní automaty (někteří pachatele byli dopadeni, zejména děti nebo realizuje zlomyslná volání na linku 112 z mobilního telefonu bez SIM karty – připravuje se nová právní úprava na odhalení těchto pachatelů nebo odpojení telekomunikačních zařízení z provozu).

V současné době projednává MV-generální ředitelství HZS ČR s Českým telekomunikačním úřadem, způsob zajištění rychlého vydání rozhodnutí o odpojení telekomunikačního zařízení z provozu, pokud je z něj generováno velké množství zlomyslných volání a hrozí tak, že ostatní účastníci se linky tísňového volání nedovolají (to je klasifikováno jako trestný čin). To by mělo zaručit plnou dostupnost tísňového volání i když tomu chce někdo zabránit.

Zlomyslná volání představují vážný problém, kterému je nutné věnovat velkou pozornost a je nutné minimalizovat jejich počet. Jednou z možností snížení počtu zlomyslných volání je zveřejnění následků, které způsobují a sankcí, které za ně hrozí.

Informace: por. Mgr. Nicole Zaoralová tisková mluvčí
Sdílet