Pátek 16. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Minimální vybavení dopravního automobilu JSDH obce

Vyhláška 53/2010, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, stanovuje mimo jiné i minimální požadované počty požárního příslušenství, které v ní musí být uloženy.

Jak již víte z naší rubriky Vzdělávání, musí každá jednotka kategorie II a III disponovat kromě cisternové automobilové stříkačky v základním provedení i dopravním automobilem.

Přečtěte siVyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

V zásahovém požárním automobilu lze použít požární příslušenství, které splňuje požadavky českých technických norem a harmonizovaných českých technických norem upravujících technické podmínky součástí požárního příslušenství.

Přečtěte siVyhláška 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky

Pro požární techniku zařazenou do vybavení jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti výše zmíněné vyhlášky platí technické podmínky stanovené dřívějším právním předpisem.

Sdílet