Neděle 28. unora 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proběhl III. ročník „Dobrovolného železného hasiče“ v Senohrabech

V sobotu 5. června 2010 proběhl v odpoledních hodinách již třetí ročník soutěže „Dobrovolný železný hasič“ v disciplínách TFA. Soutěž probíhala v centru obce v prostoru určeném pro výcvik jednotky za hasičskou zbrojnicí.

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev a 14 jednotlivců z celkem 20 sborů dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Po loňských zkušenostech byla soutěž opět otevřena i pro členky SDH, kterých se zúčastnilo 12. Lze si jen přát, aby jejich počet rostl stejně, jako počet přihlášených mužů, kterých odstartovalo 47.

Soutěž začala hned po provedené prezenci všech závodníků a to chvilku po 13 hodině. Hasiči soutěžili v následujících disciplínách: roztažení dvou proudů B do vzdálenosti 40 metrů, svinutí dvou hadic B, výstup do 2 NP po žebříku a pomocí lana vytažení dvou hadic B a jejich následné zpuštění zpět na zem, 60 úderů 5 kg kladivem v Hammer-boxu, přenos 40 kg zátěže slalomovou dráhou a poslední disciplínou byl transport 80 kg figuríny mírným kopcem do cíle vzdáleného 35 metrů. Pro ženy byly všechny zátěže úměrně sníženy.

V soutěži družstev se na prvním místě umístilo družstvo SDH Turkovice, které prvenství obhájilo a kromě jiných cen získalo opět do svého držení putovního „Železného hasiče“. Na druhém místě se umístilo družstvo SDH Veleň a na třetím místě družstvo SDH Mrač.

V soutěži jednotlivců se v soutěži mužů umístil na prvním místě pan Michal Strnad z SDH Veleň, na druhém místě pan Radek Kladiva z SDH Radošovice a na třetím místě pan Pavel Škvor SDH Mrač. V soutěži žen se na prvním místě umístila slečna Jana Dvořáková z SDH Turkovice, na druhém místě slečna Tereza Rutová z SDH Senohraby a na třetím místě slečna Veronika Löblová z SDH Mukařov.

Zároveň s hlavní soutěží se rozeběhl i první ročník soutěže „Dětský železný hasič“. Soutěž byla otevřena pro tři kategorie. Přípravka do 6 let, mladší do 10 let a starší do 14 let věku. Soutěže se zúčastnila družstva mladých hasičů z SDH Zvánovice, Říčany a Senohraby. Soutěž se setkala s poměrně velikým ohlasem a určitě v ní budeme pokračovat i dalších letech.

Všechny výsledky jsou k nahlédnuti na adrese http://senohraby.oshpv.cz.

Soutěž proběhla v příjemné přátelské atmosféře za slunečného dne. K bezproblémovému průběhu soutěže přispěl i sbor rozhodčích pod vedením slečny Jany Hladíkové, nemalou měrou i perfektní výkon hlasatele a komentátora soutěže pana Oldřicha Martiňáka a v neposlední řadě i nasazením všech členů SDH Senohraby, kteří se na přípravě a na samotném průběhu soutěže podíleli.

Veliké díky patří sponzorům soutěže, díky kterým bylo možno soutěž uspořádat v přiměřené kvalitě a soutěžilo se tak i o velice hodnotné ceny (Generali pojišťovna, Dräger Safety s.r.o., Obec Senohraby Středočeský kraj, BELFOR Czechia spol. s r.o., Bison Sportswear, Rádio Blaník, HANEL spol. s r.o., Battex s.r.o., Výzbrojna požární ochrany, JAS pro+ spol. s.r.o., OSH Praha-východ).

Všem soutěžícím blahopřejeme k vynikajícím výkonům a děkujeme za jejich účast. Poděkování patří i všem rozhodčím a pracovníkům soutěže za jejich odvedenou práci a výkony. Doufáme, že se i příští rok všichni sejdeme na již IV. ročníku soutěže „Dobrovolný železný hasič“.

Ing. Roman Bílý
starosta SDH Senohraby


-miw-

Sdílet
Přiložené soubory
DŽH 2010 Senohraby - ženy.pdf zobrazit online PDF 341 kB
DŽH 2010 Senohraby - přípravka.pdf zobrazit online PDF 347 kB
DŽH 2010 Senohraby - muži.pdf zobrazit online PDF 387 kB
DŽH 2010 Senohraby - MH_starší.pdf zobrazit online PDF 354 kB
DŽH 2010 Senohraby - MH_mladší.pdf zobrazit online PDF 353 kB
DŽH 2010 Senohraby - jednotlivci.pdf zobrazit online PDF 405 kB
DŽH 2010 Senohraby - družstva.pdf zobrazit online PDF 339 kB