Neděle 23. ledna 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Připravuje se nová vyhláška

Ministerstvo vnitra chystá vydat vyhlášku k ochraně staveb. Cílem této vyhlášky má být stanovení jednotných technických podmínek požární ochrany při navrhování, umisťování a provádění staveb

Připravovaná vyhláška vychází ze zmocnění § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné stanoveno:“Mi­nisterstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky požární ochrany staveb…"

Cílem připravované vyhlášky je stanovit jednotné technické podmínky požární ochrany při navrhování, umisťování a provádění staveb. Technické podmínky požární ochrany staveb se vztahují i na stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání staveb na dočasné stavby a zařízení na staveništi a dále na nástavby , přístavby, vestavby a změny staveb před jejich dokončením.

Připravovaná vyhláška je rozdělena do čtyř částí. V části I. v základních ustanoveních je uveden předmět úpravy rozsah a platnost vyhlášky. V části II. jsou ustanoveny technické podmínky požární ochrany pro všechny druhy staveb. Ve III. části jsou vyspecifikovány technické podmínky požární ochrany pro některé druhy staveb a v části IV. je řešen postup po dobu přechodného období při hodnocení stavebních hmot a konstrukčního systému.

Ve vyhlášce je samozřejmě reagováno na harmonizaci s evropskými předpisy. Neopomnělo se také na ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. některá ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu), která se týkají řešení požární bezpečnosti staveb. V souladu s vytvořením nové vyhlášky provede Ministerstvo pro místní rozvoj novelu těchto pilotních stavebních předpisů.

V současné době je nová vyhláška v připomínkovém řízení. Vydání vyhlášky se očekává do konce roku 2004.

POZOR, ZDE MŮŽETE ČÍST NĚKTERÉ VÁŽNÉ PŘIPOMÍNKY K TÉTO VYHLÁŠCE !
Sdílet