Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení – požár školy s internátem

Dne 10. 6. 2010 bylo provedeno taktické cvičení ve Střední zdravotnické škole v ulici Boženy Němcové v Mladé Boleslavi. Taktické cvičení začalo přesně v 10.15 hodin podle předem vypracovaného scénáře. Nejprve pan školník provedl zadýmení chodeb a schodiště, takže vše vypadalo jako při skutečném požáru. Potom následovala činnost vycházející z platné Požární poplachové směrnice.

Požární hlídka se snažila požár uhasit pomocí PHP. Bez úspěchu. Paní ředitelka tedy neprodleně vyhlásila požární poplach v objektu, evakuaci 120 studentů a 20 osob personálu určenou evakuační cestou, schodištěm, na volné prostranství před budovu a dále ohlásila požár v pokoji ve IV.NP internátu školy na KOPIS Kladno.

To na místo případu vyslalo jednotku HZS STC kraje z požární stanice Mladá Boleslav s technikou CAS 20 T 815 1+4, AZ 37 Iveco Magirus 1+1, CAS 20 Scania 1+1 a VA Jeep 1+0 (VČ). Při cestě k zásahu se potvrdila špatná průjezdnost ulicí Boženy Němcové z důvodu parkujících osobních automobilů po obou stranách ulice, zejména v okolí nemocnice a školy. Po příjezdu na místo provedla jednotka průzkum. Na příkaz velitele zásahu bylo utvořeno dopravní vedení 1 B, rozdělovač pod schodištěm, útočný proud 1 C po schodišti do 4. NP. Pomocí automobilového žebříku byly evakuovány 4 osoby ze zasaženého pokoje oknem .

Cíle cvičení tím byly splněny a hasiči byli odměněni potleskem nejen studentek a učitelského sboru ze školy, ale i pacientů a personálu ze sousední nemocnice. Pro velký zájem o hasičské řemeslo byla domluvena i návštěva studentek na požární stanici v Mladé Boleslavi. Jednotka při cvičení spolupracaovala s Městskou policií a Záchrannou službou Mladá Boleslav. Cvičení se zúčastnil velitel stanice.


TEXT: ppor. Jiří Zima, velitel čety „A", PS-1 Mladá Boleslav
FOTO: mjr. Bc. Beránková Světlana, stanice Mladá Boleslav


-swo-

Sdílet