Sobota 10. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Organizace pro zákaz chemických zbraní zaslala děkovný dopis Institutu ochrany obyvatelstva; poděkovali i hasiči z Paraguaye

Po březnovém online výcviku informačního systému WISER a databáze ERG pro státy Jihoafrického rozvojového společenství SADC se mezinárodní aktivity IOO se v pandemickém období paradoxně rozšiřují.

Virtuální cestování umožňuje jednoduše provádět online akce v mnoha regionech, a tak bude IOO v roce 2021 zabezpečovat výcviky pro různá společenství. Výcvik databázových systémů se bude učit i pro ostatní světové destinace, a to v květnu pro východoevropský region a na podzim pro anglicky mluvící státy Karibiku.

Přečtěte siInstitut ochrany obyvatelstva opět vzdělával jihoafrické kolegy, vše probíhalo online

Nyní lektoři IOO připravují nový typ výcviku nazvaný „Řešení chemické situace na místě události“, který bude vyučován v africkém regionu od května 2021.

Pokud pandemická situace dovolí, Institut by měl v druhé polovině roku zajistit i praktické výcviky, a to jak výcvik pro instruktory z celého světa, tak speciální toxikologický výcvik pro africký region, který proběhne ve spolupráci a americkou vzdělávací organizací „Advanced HazMat Life Support“ a OPCW.

I když pandemická situace omezila mnoho činností, Institut své mezinárodní aktivity stále rozšiřuje a posiluje.


O vysoké kvalitě výcviku, který v březnu proběhl, svědčí dopis zvláštní poradce Technického sekretariátu Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) pana Shawn DeCaluwe, který vyjádřil v děkovném dopise, adresovaném řediteli Institutu ochrany obyvatelstva panu Františku Paulusovi, upřímné uznání Institutu a jeho vysoce kvalifikovaným pracovníkům, za organizaci online výcviku o informačních systémech pro Jihoafrický region, který se konal ve dnech 2. – 3. 3. 2021.

V závěru děkovného dopisu je zdůrazněno, že 24 účastníků kurzu ve svém hodnocení vyzdvihlo vysoce profesionální úroveň českých vyučujících a mimořádný způsob vedení online výuky.

Poděkování tohoto typu nebývá časté, a Institut může být právem hrdý na pověst, kterou si v mezinárodní odborné komunitě vybudoval.


Své poděkování vyjádřili Institutu také paraguayští hasiči na svých facebookových stránkách.

Dnes si chceme v našem příspěvku připomenout cennou spolupráci s našimi přáteli z České republiky, kteří pro nás před lety uspořádali vynikající kurz o nebezpečných látkách / materiales peligrosos / #MATPEL.

Jsme přesvědčeni, že všichni hasiči v Paraguayi chtějí znovu projít výcvikem, který naši zahraniční bratři opět uspořádají, až pandemie skončí!

Sbor dobrovolných hasičů Paraguaye / El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay / #Firefighters#CBVP#U­nitUSAR

Ing. Mgr. Hubert Janota
MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Sdílet