Pondělí 12. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Generální ředitelství HZS ČR vyhlásilo dotace na nové cisterny, dopravní automobily a stavby nebo rekonstrukce zbrojnic na rok 2022

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022.

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2021 od 00:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF – pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách isprofin.mfcr­.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 13. května 2021 v 23:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace a zaslat datovou schránkou do 13. května 2021 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje.

Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny v příloze.

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 „Zdůvodnění nezbytnosti akce“ na formuláři v příloze. Příloha „Zdůvodnění nezbytnosti akce“ musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Jednotlivé výzvy včetně návodů k vyplnění jsou rovněž přílohou článku.

Sdílet
Přiložené soubory
adresy_HZS_kraju.pdf zobrazit online PDF 56 kB
Příloha_č.2_zdůvodnění_nezbytnosti_akce.docx zobrazit online DOCX 23 kB
Výzva_V3_STAVBA_2022.pdf zobrazit online PDF 589 kB
Výzva_V1_CAS_2022.pdf zobrazit online PDF 446 kB
Výzva_V2_DA_2022.pdf zobrazit online PDF 446 kB
INV_2022_STAVBA_vyplnění_žádosti.pptx zobrazit online PPTX 6 MB
INV_2022_CAS_-_vyplnění_žádosti.pdf zobrazit online PDF 902 kB
INV_2022_DA_-_vyplnění_žádosti.pdf zobrazit online PDF 922 kB