Středa 24. unora 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CVIČENÍ: Únik čpavku na stadionu ve Zlíně

Dne 15. 6. 2010 v 10:22 hod. byli vyhlášeno speciální cvičení hasičů po úniku čpavku ve Zlíně. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma cisternami a speciálním protichemických vozem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že ve strojovně zimního stadionu došlo k simulovanému úniku čpavku a ke zranění strojníka.

Dne 15. 6. 2010 v 10:22 hod. byli vyhlášeno speciální cvičení hasičů po úniku čpavku ve Zlíně.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma cisternami a speciálním protichemických vozem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že ve strojovně zimního stadionu došlo k simulovanému úniku čpavku a ke zranění strojníka.

Námětem cvičení byl únik čpavku z technologií chlazení zimního stadionu a zranění jednoho muže. Strojník byl zasažen v prostoru technické místnosti a upadl do bezvědomí. Automatické hlásiče spustily alarm a na místo vyjeli záchranáři. Automatické zařízení chlazení je schopno vypnout samo také kompresory, což snižuje tlak v primárním okruhu se čpavkem.

Cílem cvičení bylo zvládnout nejen rychlou záchranu zraněného muže, ale také zastavit unikající čpavek. Prověřovala se vzájemná koordinace hasičů při mimořádné události, schopnosti velitele zásahu a vzájemná komunikace. Pozorovatelé prověřovali způsob vyhrazení nebezpečné zóny, ochranu okolí i vytyčení dekontaminační zóny.

Čtyři hasiči rozděleni do dvou týmů se oblékli do speciálních protichemický přetlakových obleků a vstoupili postupně do zasaženého prostoru. První tým měl za úkol záchranu strojníka, který byl naložen na nosítka a vynesen do bezpečí. Po dekontaminaci ve sprše byl předán zdravotníkům. Druhý tým následně pomáhal s nalezením poškozeného místa potrubí a s utěsněním praskliny. Hasiči ke strojovně také rozvinuli vodní vedení s vodní clonou ke srážení unikajícího čpavku z ovzduší.

Podobná cvičení jsou častým námětem pracovního zaměstnání hasičů a spolupráce se zimním stadionem ve Zlíně je velmi dobrá. Konkrétně ve Zlíně máme i zkušenost s ostrým zásahem při úniku čpavku, což jen potvrzuje důležitost těchto cvičení.

Cvičení sledovali odborníci, kteří celou akci vyhodnotí a získané poznatky zakomponují do dalších cvičení a školení hasičů v našem regionu.

mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc.
tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

-kow-

Sdílet