Středa 3. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Unikátní CTV v Ostravě končí, nahradí ho unikátní IBC

V roce 1991 vydala Rada města Ostravy usnesení k budování Integrovaného záchranného systému města Ostravy. Během následujícího roku bylo vypracováno několik studií možného řešení a v roce 1993 byl Integrovaný záchranný systém zakotven přímo do Statutu města Ostravy. Tím byly položeny papírové základy jedinečného projektu.

Ve stejném roce proběhlo výběrové řízení na budování Centra tísňového volání Ostrava (dále jen CTV) a po jeho ukončení byla podepsána smlouva s generálním dodavatelem. Celé CTV bylo předáno do zkušebního provozu v roce 1994, rutinní provoz byl pak zahájen v roce 1995. V roce 2003 se pak dispečerský sál rozrostl o další 3 pracoviště

Co CTV představuje

CTV samo o sobě představuje společné dispečerské pracoviště hasičů, zdravotní záchranné služby, Policie ČR a městské policie. CTV přijímá tísňové zprávy a koordinuje záchranné akce z jednoho místa. Základem je příjem zpráv z telefonních čísel tísňového volání 150, 155, 156, 158 a 112.

Jak bylo zmíněno výše, CTV přijímá tísňová volání a vyhodnocuje žádosti o poskytnutí pomoci.

Podle obsahu přijaté tísňové zprávy přiřadí události zásahové zdroje a zajistí vyslání sil a prostředků, odpovídajících dané situaci. Po dobu zásahu pak jako standardní OPIS podporuje řízení zásahu a poskytuje informace o situaci. Zároveň je samozřejmě schopno realizovat předem připravená opatření, jakým je např. varování obyvatel. Samozřejmostí je pak evidence, dokumentace a archivace informací o zásazích.

Výhody řešení a náklady na projek

Výhody takového to sdruženého pracoviště všech základních složek IZS, potažmo doplněné o pracoviště Městské policie, jako je tomu v Ostravě, jsou nesporné. Je to především zlepšení vzájemné komunikace mezi jednotlivými složkami, možnost vzájemného zastoupení dispečerů a přímý osobní kontakt při řešení mimořádných událostí. Zároveň je zajištěna jednotná aktualizace informací a je vyloučena možnost případného vícenásobného zpracování stejných událostí.

Společná obsluha informačních systému má pak kromě výše zmíněného příznivý vliv na výši nákladů projektu. Přínos občanům je také v tom, že si stačí pamatovat pouze jedno jediné telefonní číslo.

Samotné náklady na vybudování CTV dosáhly výše 82 mil. Kč. Tato cena byla sdruženou investicí ministerstva vnitra (20 mil.), ministerstva zdravotnictví (4,5 mil), města Ostravy (56,5 mil.) a HZS ČR (1 mil.). Samotná stavební část představovala přibližně 20 mil. z celkových nákladů, zbylé prostředky pohltily unikátní technologie.

Uznání a ocenění

Že je projekt CTV úspěšný dokazují i některá významná ocenění. Dne 23. listopadu 1999 byla v Helsinkách předána cena „European Information Technology Prize“. Projekt CTV IZS se tak zařadil mezi 25 nejúspěšnějších projektů v Evropě. Z celkového počtu 261 účastníků z 27 evropských zemí a Izraele byl projekt vybrán porotou nezávislých expertů, kteří posuzovali jak originalitu a technickou úroveň, tak tržní potenciál projektu.

Laureáti ceny byli vybráni porotou složenou z významných osobností Evropy z oblasti vědy, techniky a významných představitelů podnikatelské sfé­ry.

U příležitosti mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě – ISSS 2000, která se konala ve dnech 27. a 28. března 2000 v Hradci Králové byly vyhlášeny i výsledky prvního ročníku soutěže „Geoaplikace roku“. Cílem to soutěže je představit prostřednictvím realizovaných projektů možnosti geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ) pro zlepšení výkonu veřejné správy.

Soutěž vyhlásila Česká asociace pro geoinformace spolu se Svazem měst a obcí pod záštitou úseku pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR. Projekt GIS-ovské aplikace informační podpory CTV Ostrava se v kategorii Územní samospráva umístil na 1. místě.

Proč CTV končí a co bude dál

Proč tedy takto vyzdvihovaný projekt končí, jak již prozradil náš nadpis? Přes veškeré průběžné úpravy (propojení s výjezdovými stanovišti IZS, implementace systému TCTV 112, systém přenosu informací z metanových čidel, nebo komplexní systém přenosu tísňových volání pro občany s vadami řeči a sluchu) je systém – zejména z hlediska prostorových možností – na hranici únosnosti.

V roce 2004 bylo na základě uvedených skutečností po mnoha jednáních mezi vedoucími představiteli Ministerstva vnitra ČR, GŘ HZS ČR, Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy rozhodnuto, že bude přestavbou objektu bývalé METY v Ostravě zřízeno tzv. Integrované bezpečnostní centrum.

Jelikož se blíží zahájení jeho zkušebního provozu – 1. červenec 2010, připomenuli jsme si činnost jeho předchůdce a v následujícím díle tohoto článku vám exkluzivně představíme právě nové Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezské­ho kraje.

Přečtěte siV Ostravě vzniká jedinečné Integrované bezpečnostní centrum, poslouží všem složkám IZS pro operační i krizové řízení
Sdílet