Neděle 13. června 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Daniel Miklós je brigádní generál, Vladimír Vlček generálmajor. Povýšil je prezident republiky

Prezident republiky Miloš Zeman v sobotu 8. května 2021 u příležitosti státního svátku Dne vítězství povýšil do hodnosti generálmajora Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D., MBA, ředitele HZS Moravskoslezského kraje, a jmenoval do hodnosti brigádního generála Ing. Daniela Miklóse, MPA, náměstka generálního ředitele HZS ČR.

Generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA

Byl povýšen do hodnosti generálmajora, tedy hodnostně se stal „druhým“ nejvýše postaveným příslušníkem HZS ČR.

Generálmajor Vladimír Vlček nastoupil ke sboru již v roce 1984. V letech 1993 až 1995 zastával též nejvyšší funkci v hasičském záchranném sboru, když byl vrchním požárním radou.

Následně působil jako náměstek krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém a operační řízení, a od roku 2016 se stal ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. V roce 2017 byl jmenován prezidentem republiky do hodnosti brigádního generála.

Generálmajor Vladimír Vlček má za sebou 36 let praxe u HZS ČR. Patří mezi nejzkušenější krajské ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky s dostatkem teoretických znalostí i potřebných praktických zkušeností získaných výkonem různých funkcí v okresním, krajském sboru, ale i na celostátní úrovni.

Při své práci využívá technického způsobu myšlení, který doplňuje velmi dobrými organizačními, manažerskými a řídícími schopnostmi. Snaží se o systémový přístup k řešení problémů v rámci celého sboru.

Pravidelnými službami jako řídící důstojník HZS kraje a velící důstojník města Ostravy si dodnes udržuje svůj kontakt s výjezdovou zásahovou činností a přímo se tak účastní jednotlivých zásahů.

Jmenovaný získal i celou řadu zahraničních zkušeností. Působil jako velitel vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního střediska Evropské unie po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku a Jordánsku. K dalším zahraničním misím patřila například mise v Namibii nebo v Tádžikistánu.

V rámci sboru požívá přirozené autority a je považován za předního odborníka v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému. Generálmajor Vlček taktéž velmi dbá na rozvoj spolupráce a nadstandardních vztahů s dobrovolnými hasiči, územní samosprávou a dalšími subjekty v rámci integrovaného záchranného systému České republiky.

V neposlední řadě se významně podílí na řešení pandemie COVID-19 v roce 2020 a 2021 a to jak v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky, ale i celé České republiky.

Brigádní generál Ing. Daniel Miklós, MPA

Náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, působí u HZS ČR od roku 2003. Za 18 let své praxe si prošel řadou pozic na odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Náměstkem generálního ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost je od roku 2017.

Brigádní generál Ing. Daniel Miklós patří mezi nejzkušenější představitele Hasičského záchranného sboru České republiky, zejména v oblasti krizového řízení a civilní nouzové připravenosti. Pro vykonávanou funkci má velmi dobrý teoretický základ a dostatek praktických zkušeností. Mezi jeho přednosti patří organizační a řídící schopnosti, které zúročil zejména v rámci řešení nouzového stavu souvisejícího s pandemií COVID-19.

Ze své pozice náměstka je zodpovědný za celou problematiku ochrany obyvatelstva, krizového řízení, civilního nouzového plánování a požární prevence. Tyto oblasti v sobě zahrnují obrovské množství agend a činností.

Je to například příprava plánovací dokumentace pro velké mimořádné události a krizové situace od těch, za kterými stojí příroda, typu povodní, větrných smrští, přívalů sněhu nebo náledí po ty, za kterými stojí člověk – „blackout“, technické havárie v průmyslových objektech, pandemie a podobně.

Událostmi, na jejichž řešení se jako člen krizového řízení podílel, byly v minulosti například povodně v letech 2006, 2009, 2010 a 2013, nebo orkány Kyrill v roce 2007 a Herwart v roce 2017.

Během koronavirové krize byl brigádní generál Miklós členem několika pracovních skupin Ústředního krizového štábu, z nichž některé rovněž vedl, a přispěl tak ke zdárnému zvládnutí pandemie v rámci celé ČR. Mezi jeho hlavní kompetence patřily logistika distribuce ochranných prostředků, komunikace s kraji a navrhování opatření pro efektivní zvládnutí celé situace.


Kromě zmiňovaných dvou generálů formálně převzali jmenovací dokumenty z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana také brigádní generál Ing. David Kareš, zástupce velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, a brigádní generál Ing. Miloslav Svatoš, ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, které prezident republiky jmenoval do generálských hodností již v říjnu 2020 u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu, avšak ceremonie předání jmenovacích dekretů se tehdy z důvodu koronavirových opatření nekonala.

pplk. Mgr. Nicole Studená
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet