Středa 3. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní vyhodnocení 7. ročníku výtvarné soutěže

Slavnostní vyhodnocení již 7. ročníku výtvarné soutěže, kterou společně vyhlásilo občanské sdružení ELROND a Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram, proběhlo na ÚO HZS Příbram v pátek 18. června 2010.

Slavnostní vyhodnocení již 7. ročníku výtvarné soutěže, kterou společně vyhlásilo občanské sdružení ELROND a Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram, proběhlo na ÚO HZS Příbram v pátek 18. června 2010.

Vyhlášení proběhlo za přítomnosti plk. Ing. Jana Ryšavého, vrchního rady – náměstka krajského ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, Ing. Luboše Halenkovského – předsedy akreditovaného zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Mgr. Evy Burdové – výkonné ředitelky Elrond, občanské sdružení.

Dále za přítomnosti starosty příbramského Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pana Jaroslava Petřiny a jeho náměstka pana Františka Poláka, a to z toho důvodu, že Sdružení HČMS vyhlašuje podobnou výtvarnou soutěž „Požární ochrana očima dětí", kde témata jsou dána celostátně. Do okresního kola se přihlásily děti v 7. kategoriích.

Přítomní byly rovněž novináři z Příbramského deníku a radia Blaník. Úvodní slovo přednesl ředitel územního odboru HZS Příbram plk. Ing. Jiří Heinrich.

Hlavní téma bylo „Hasiči jedou k zásahu".

Soutěž je rozdělena do šesti kategorií: 1. kategorie mateřské školy, 2. kategorie 1. a 2. třída 1. stupně ZŠ, 3. kategorie 3.,4.,5. třída 1. stupně ZŠ – podtéma „Hoří u nás doma", 4. kategorie 2. stupeň ZŠ – podtéma „Hoří v naší škole", 5. kategorie žáci praktických a speciálních ZŠ, 6. kategorie trojrozměrné ztvárnění hlavního tématu.

Do letošního sedmého ročníku výtvarné soutěže se přihlásilo celkem 32 mateřských a základních škol ze tří okresů: Příbram, Benešov a Beroun.

Pětičlenná porota složená ze zástupců obou vyhlašovatelů dne 2. června provedla vyhodnocení soutěže. Vybírala celkem z 540 prací. Přihlíželi jsme k tomu, aby výtvarná dílka odpovídala zadanému hlavnímu tématu, které pro letošní rok neslo název „Hasiči jedou k zásahu". Sympatické byly také některé pokusy o přebásnění děje, který se odehrával na obrázku. Pro ocenění si přijelo celkem 32 dětí se svými učiteli, rodiči nebo sourozenci.

Všechny tyto práce budou po následující rok trvalou výzdobou této učebny ÚO HZS Příbram. Předtím ale budou vystaveny po dobu jednoho měsíce v Knihovně Jana Drdy na náměstí T.G. Masaryka v Příbrami a v dětském oddělení knihovny na 7. ZŠ v Příbrami VIII.

Ceny do soutěže poskytlo krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně a Zdravotní pojišťovna MV ČR, pobočka Praha.

Za ÚO HZS Příbram:
mjr. Bc. Irena Dvořáková
ved. pracoviště OOaKaHP

-wap-

Sdílet