Úterý 25. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy 140. výročí vzniku dobrovolného hasičstva v Čechách – Přeštice 22. 5. 2004

V sobotu 22.května uspořádalo Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih v Přešticích oslavy 140. výročí vzniku dobrovolného hasičstva v Čechách.

Oslavy byly zahájeny slavnostní valnou hromadou ve Spolkovém domě za účasti zástupců Sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň-jih a hostů. Odpoledne následoval slavnostní průvod městem od Spolkového domu na Masarykovo náměstí, kde byl připraven program ukázek a soutěží. Blok ukázek byl zahájen vystoupením mažoretek ze Základní umělecké školy v Přešticích. Po nich předvedly upravený požární útok předškolní děti z Domažlic. Družstva mladých hasičů z jižního Plzeňska pak předvedla štafetu požárních dvojic a útok se džberovou stříkačkou. Hašení ohně s parní stříkačkou z roku 1881 předvedli dobrovolní hasiči z Klatov. Poté následovala ukázka vyproštění osoby z automobilu po dopravní nehodě v podání dobrovolných hasičů z Blovic s technickým automobilem TA 1 Tatra 623. Dobrovolní hasiči z Dobřan potom předvedli hašení požáru automobilu se svým novým vozidlem CAS 24 Scania. Ukázku základní lezecké činnosti předvedl kpt. Karel Hůla z přeštické lezecké skupiny HZS Plzeňského kraje s pomocí automobilového žebříku AZ 52 Iveco z Plzně. Velký obdiv sklidila ukázka záchrany osob ze střechy panelového domu s využitím vrtulníku W3A Sokol Letky letecké pátrací a záchranné služby SAR Armády ČR z Plzně-Líní. Ukázku hašení pěnou a Pyrocoolem předvedli dobrovolní hasiči z Plzně-Koterova. Odpolední program byl zakončen námětovým cvičením na objekt Městského úřadu v Přešticích za účasti jednotek HZS a SDH a Záchrané služby z Přeštic. Součástí odpoledního programu bylo i vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Celý odpolední program bravurně moderoval Petr Jančařík za pomoci velitele dobrovolných hasičů ze Stoda Karla Sejpky. Večer pak následovala taneční zábava na přeštickém náměstí.
Organizátoři upřímně děkují všem účinkujícím a sponzorům, bez kterých by se oslavy neuskutečnily.

Ing. Martin Felix
OSH Plzeň-jih
Sdílet