Středa 3. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: Druháci ze ZŠ Smíškova navštívili hasiče

V rámci poslední doplňující hodiny projektu Hasík navštívili žáci druhých tříd z tišnovské základní školy Smíškova požární stanici v Tišnově. Žáci si během tohoto dopoledne zopakovali informace, které získali během předešlých dvou hodin školní výuky v minulých měsících.

V rámci poslední doplňující hodiny projektu Hasík navštívili žáci druhých tříd z tišnovské základní školy Smíškova požární stanici v Tišnově. Žáci si během tohoto dopoledne zopakovali informace, které získali během předešlých dvou hodin školní výuky v minulých měsících. Při návštěvě požární stanice se mohli seznámit s činností hasičů, hasičskou výstrojí a výzbrojí, podívat se do útrob hasičské stanice, kde se hasiči nejenom školí, cvičí a oblékají k zásahu, ale také kde v noci odpočívají. Dále si mohli zkusit jak se hasí jednoduchými hasebními prostředky („džberovka“) a jaké je to za volantem hasičského auta.

Na závěr prohlídky jim hasiči ukázali jak se hasí požár lesního porostu či trávy lafetovou proudnicí. U těchto požárů zasahují tišnovští hasiči nejčastěji.

Za děti, jejich paní učitelky a instruktory Hasíka děkuji veliteli požární stanice Tišnov panu npor. Ing. Steinhauserovi a ochotným hasičům ze směny „C“ za uspořádání krásného dopoledne, z kterého si žáci odnesou informace o tom, co dělat při požáru či dopravní nehodě. Děti měly také možnost poznat, že hasiči jsou milí a přátelští lidé, kteří jsou tu pro to, aby lidem pomáhali.

A co na to děti ?

V úterý 15. 6. jsme se vypravili k hasičům. Strávili jsme u nich celé dopoledne a hasiči nám ukázali plno věcí – ochranný oblek, helmu, dýchací přístroj s bombou. Hasičské oblečení jsme si mohli vyzkoušet. Klukům i holkám se líbila hasičská auta a také to, že jsme si je mohli prolézt. Viděli jsme i dům, kde se hasiči připravují, oblékají a odpočívají. Bylo tam i operační středisko. Je tam tolik tlačítek! Jeden šikovný hasič nám ukázal, jak se sjíždí po tyči. Víte, že hasiči mají posilovnu a sami si perou oblečení? A když mají volný čas, také se učí a cvičí. Super bylo stříkání hadicí na nepravý oheň. Hasiči musí být zdraví a silní, jejich povolání se nám moc líbí. Všichni jsme si to skvěle užili!

Ze slohových prací žáků 2.A, 2.B
Mgr. Rita Váchová, Mgr. Lenka Šmardová
ZŠ Smíškova

-kow-

Sdílet