Neděle 7. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Profesionální hasiči v České Lípě slaví 45 let od založení

V letošním roce si profesionálové v České Lípě připomínají 45. výročí vzniku profesionálního hasičského sboru. U této příležitosti se v pátek 18. června 2010 na centrální požární stanici v České Lípě konalo setkání příslušníků a občanských zaměstnanců, kteří na požární stanici a na územním odboru Česká Lípa pracují nebo v minulosti pracovali, a dalších čestných hostů.

V letošním roce si profesionálové v České Lípě připomínají 45. výročí vzniku profesionálního hasičského sboru. U této příležitosti se v pátek 18. června 2010 na centrální požární stanici v České Lípě konalo setkání příslušníků a občanských zaměstnanců, kteří na požární stanici a na územním odboru Česká Lípa pracují nebo v minulosti pracovali, a dalších čestných hostů.

Ředitel územního odboru Česká Lípa Mgr. Vladimír Formánek spolu s krajským ředitelem plk. Ing. Josefem Zajíčkem a dalšími zástupci HZS Libereckého kraje u této příležitosti předali pamětní listy všem zúčastněným.

V odpoledním bloku proběhlo setkání bývalých hasičů v čele s minulým ředitelem územního odboru Česká Lípa Ing. Jiřím Kunstem. Na setkání nechyběl ani první profesionální hasič v České Lípě Ladislav Hájek, první velitel profesionálního hasičského sboru v České Lípě Vladimír Jelínek a zasloužilí profesionální hasiči Václav Novák a Zdeněk Frydrych.

Mezi dalšími čestnými hosty se pátečního setkání zúčastnila například starostka Města Česká Lípa Mgr. Hana Moudrá, ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcích majetkových Ústí nad Labem JUDr. Helena Brožovská, starostka Okresního sdružení hasičů ČMS Miroslava Havelková, a další. Čestným hostům byla u této příležitosti předána pamětní plaketa HZS ČR vytvořená k 10. výročí vzniku HZS ČR, které si v letošním roce rovněž připomínáme.

Historie profesionálních hasičů v České Lípě

První kroky ke zřízení hasičských jednotek s placenými hasiči se začaly v České Lípě uskutečňovat již v roce 1961. V dubnu 1962 nastoupil první hasič z povolání a do konce roku další čtyři. V roce 1964 již sloužily 2 hasiči na směnu. Stále se však jednalo o dobrovolný požární sbor s placenými členy. Počátkem roku 1965 se dostavila komise ministerstva vnitra a na základě jejího posudku byl k 1. červenci 1965 zřízen Veřejný požární útvar Česká Lípa.

Veřejný požární útvar byl umístěn v požární zbrojnici dobrovolných hasičů Česká Lípa v Havlíčkově ulici, která již v té době nevyhovovala potřebám útvaru a proto byly postupně uvolňovány prostory v budově č.p. 423.

Od roku 1968 se řešilo vymístění útvaru a výstavba nového areálu. První studie jsou z roku 1974 další z roku 1978. Ve studiích se uvažovalo umístění stanice v městské části Lada na úpatí kopce Špičák.V roce 1988 se také uvažovalo s rozsáhlou přestavbou stávajícího areálu v centru města.

Od roku konce roku 1997 se již začalo intenzivně pracovat na podkladech a v průběhu roku 1998 vznikla urbanistická studie na novou centrální požární stanici Česká Lípa, která posloužila jako podklad pro územní řízení. 2. dubna 1999 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavba nové stanice profesionálních hasičů v České Lípě byla zahájena v listopadu roku 2000.

Otevření nové centrální požární stanice

Nová požární stanice HZS Libereckého kraje v České Lípě byla slavnostně otevřena 2. listopadu 2004. Nový objekt má 2.886 m2 zastavěné plochy s 22.435 m3 obestavěného prostoru. V objektu je osm stání pro výjezdovou požární techniku, dále myčka vozidel, dílenský box a zázemí pro směnné hasiče s posilovnou o ploše 125 m2 . V přízemí třípodlažní části se nachází pracoviště státního požárního dozoru, a to pro lepší dostupnost občanům, podnikatelům včetně bezbariérového přístupu. V přízemí je také menší jednací a školící místnost. Ve druhém podlaží se nachází vedení územního odboru Česká Lípa, ekonomický úsek, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování. V posledním podlaží této části se nachází krizová místnost a zejména operační středisko s kompletním zázemím. Na základní objekt navazuje monolitická železobetonová věž pro výcvik a sušení hadic včetně lezecké stěny. Na věž navazuje přízemní objekt, kde se nachází trafostanice, dieselagregát o výkonu 75 kW a garáže pro požární přívěsy a osobní vozidla.

10. výročí vzniku Hasičského záchranného sboru ČR

Zároveň si v letošním roce Hasičský záchranný sbor ČR připomíná 10. let od vzniku HZS jednotlivých krajů. Dne 28. června 2000 schválil Parlament České republiky zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a spolu s ním i další významné zákony. Nabytím jejich účinnosti dnem 1. ledna 2001 se zrodil profesionální záchranný sbor, charakterizovaný novou organizační strukturou, posláním, působností, kompetencemi a úkoly. Sbor, který se za deset let své existence stal pevným pilířem bezpečnostního systému České republiky.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje

-kow-

Sdílet