Úterý 2. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Součinnostní taktické cvičení základních složek IZS v Turnově 23.06.2010

Ve středu 23. června 2010 od 9 do 14 hodin proběhlo taktické cvičení Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS Libereckého kraje), jednotek sborů dobrovolných hasičů okolních obcí a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Základní složky Integrovaného záchranného systému (IZS) cvičily v budovách a blízkém okolí Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Alešově ulici v Turnově.

Ve středu 23. června 2010 od 9 do 14 hodin proběhlo taktické cvičení Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS Libereckého kraje), jednotek sborů dobrovolných hasičů okolních obcí a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Základní složky Integrovaného záchranného systému (IZS) cvičily v budovách a blízkém okolí Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy v Alešově ulici v Turnově.

Cvičení se zúčastnili také pozorovatelé z řad Policejního prezídia, Oddělení krizového řízení Policie ČR Ústeckého kraje, starostů okolních obcí a další. Mezi čestnými hosty nechyběli ani hejtman Libereckého kraje Bc. Stanislav Eichler nebo tajemník Bezpečnostní rady Libereckého kraje Mgr. Rudolf Broulík.


Námět cvičení

Podle plánu cvičení došlo ve druhém podlaží pravého křídla budovy školy k výbuchu, následnému požáru a zranění 26 osob. Zbytek osob, asi 250 studentů a personál školy, byl evakuován ven ze školní budovy do prostoru tělocvičny. Jeden z pachatelů výbuchu zůstal ležet mrtvý na místě, druhý utekl do levého křídla budovy, kde se zabarikádoval. Poté začal ohrožovat okolí střelnou zbraní a vyhrožovat sebevraždou.Nasazené jednotky

HZS – požární stanice Turnov, Semily, Liberec – celkem 13 profesionálních hasičů
JSDHO – Turnov, Karlovice Všeň, Příšovice – celkem 22 dobrovolných hasičů


Požární technika

6 cisternových automobilových stříkaček
1 dopravní automobil
1 velitelský automobil řídícího důstojníka HZS Libereckého kraje
1 velitelský kontejner pro zřízení štábu velitele zásahu


Činnost jednotek požární ochrany

Hasiči po příjezdu ke škole zjistili, že hoří ve druhém nadzemním podlaží. Od cisternového vozu roztáhli hadice a začali požár hasit jedním vodním proudem. Hašení prováděli v dýchací technice, v rámci cvičení bez použití vody, pouze metodicky. K odvětrání zakouřeného prostoru nasadili přetlakovou ventilaci.Poté hasiči ve spolupráci se záchranáři zdravotnické služby začali třídit zraněné osoby metodou „START" (snadné třídění a rychlá terapie), která se využívá při událostech s velkým počtem zraněných osob. Nejprve z místa neštěstí odvedli osoby, které byly schopné samostatného pohybu. Ty jsou označovány v rámci třídění zelenou barvou. Následně poskytli nezbytnou předlékařskou pomoc osobám, kterým selhávaly životní funkce, označené barvou červenou, a začali je vynášet na nosítkách z budovy. Osoby, které nejevily známky života ani po uvolnění dýchacích cest, byly ponechány na místě s černým označením. Usmrcené osoby následně identifikovali policisté.Na místě zásahu byl ustanoven štáb velitele zásahu složený ze zástupců všech přítomných složek a ředitelky školy. Štábu velel nejprve řídící důstojník hasičského záchranného sboru, a po objevení nástražného výbušného systému velení převzala Policie ČR. Štáb velitele zásahu ke své práci využíval štábní kontejner HZS Libereckého kraje s veškerým vybavením pro komunikaci a řízení zásahu přítomných složek IZS.Poté se kvůli podezření na přítomnost další výbušniny na místo dostavil psovod se psem a pyrotechnik Policie ČR. Hasiči na příkaz policie opustili školní budovu. Před shromaždiště zraněných osob hasiči postavili cisternovou automobilovou stříkačku, která zraněné osoby chránila před střepy a úlomky v případě dalšího možného výbuchu.


Po propátrání pravého křídla budovy a zneškodnění nástražného výbušného systému policisty se hasiči směli vrátit zpět do budovy, kde dokončili hašení a prostor zkontrolovali pomocí termokamery. Dobrovolné jednotky pokračovaly ve vynášení lehce zraněných nepohyblivých osob, označených žlutou barvou, na shromaždiště před budovu, kde je ošetřovali záchranáři zdravotnické služby. Zraněné osoby byly metodicky transportovány do blízkých nemocnic sanitními vozy, případně vrtulníkem letecké záchranné služby.


Policisté objevili v levém křídle ozbrojeného pachatele se sebevražednými úmysly. S pachatelem začal pracovat vyjednavač Policie ČR. Následně pachatele zadržela zásahová jednotka Policie ČR, která slanila z třetího nadzemního podlaží a do místnosti, kde se pachatel ukrýval, vnikla oknem.


Cíle cvičení

Hlavním cílem akce bylo procvičit koordinovaný postup při zásahu všech tří základních složek IZS u mimořádné události. Hlavní cíle cvičení byly splněny. Náročnost vlastního průběhu cvičení prokázala smysl pokračovat v dalších podobných cvičeních zaměřených na řízení zásahu ve složitých organizačních podmínkách.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková


-kaw- 

Sdílet