Sobota 22. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Estonci obdivovali hasiče Metra

Přinášíme exkluzivní reportáž ze speciální odborné přípravy jednotek HZS DP-Metro ve vojenském výcvikovém zařízení.

Ve dnech 10. až 14. května proběhlo odborné zaměstnání hasičů Hasičského záchranného sboru DP hl. m. Prahy, a.s. – divize Metro na terénním pracovišti Vojenského technického ústavu ochrany Brno ve Vyškově.

V tomto vojenském prostoru se v současnosti prakticky školí například specialisté řecké armády před olympijskými hrami v Aténách. Hasiči HZS DP-Metro se tam již osmým rokem jezdí připravovat na zásahy pro případ zneužití bojových otravných látek v prostředí pražského metra. Hrozbu terorismu není bohužel možné podceňovat, takže velitelé a specialisté HZS DP-Metro se pod vedením odborníků z VTÚO Brno připravují na možné scénáře mimořádné události dvakrát do roka.

Hasiči i tentokrát absolvovali teoretickou přípravu, která zahrnovala druhy a účinky bojových otravných látek, možnosti jejich identifikace, dekontaminace a také metody a prostředky pro odběr vzorků podezřelých materiálů na místě události. Po teorii následovala praktická část odborného zaměstnání.

Ve středu proběhl nácvik zásahu v prostředí toxických látek včetně jejich detekce a odběru vzorků. Zároveň muselo být vybudováno dekontaminační pracoviště pro očistu hasičů, vracejících se z „kontaminovaného“ prostoru. Těmto činnostem přihlížela delegace estonské armády, která začíná budovat svoji protichemickou jednotku. Estonští vojáci obdivovali souhru hasičů, kteří všechny činnosti prováděli v protichemických ochranných oblecích a dýchací technice.

Konkrétně hasiči v první průzkumné skupině byli vždy vystrojeni těžkými přetlakovými protichemickými obleky Trellchem Super Extra (žluté) nebo MSA Auer Vautex (zelené) spolu s přetlakovými vzduchovými dýchacími přístroji MSA Auer AirMaXX. Další skupiny, zajišťující průzkum a dekontaminaci, pracovaly v ochranných oblecích FOP-96 (maskované, FOP = Filtrační Ochranný Převlek) a ochranných maskách CM-5 DM s NBC-filtry OF-90 (NBC = Nuclear, Biological, Chemical). Tyto filtrační prostředky umožňují až někalikahodinovou práci v prostředí s potenciálním výskytem bojových otravných látek, protože doba jejich použití není omezena kapacitou vzduchové lahve dýchacího přístroje.

Ve čtvrtek následovalo závěrečné prověřovací cvičení se simulovaným útokem bojovými otravnými látkami. Úkolem hasičů bylo ve stanoveném prostoru vyhledat stopy použitých chemikálií, provést jejich identifikaci, odběr vzorků a nakonec provést opatření k zamezení šíření toxických výparů. Následovala samozřejmě opět dekontaminace zasahujících hasičů. Při cvičení byl kladen důraz na vzájemnou komunikaci mezi veliteli průzkumných skupin, velitelem dekontaminačního stanoviště a velitelem zásahu.

Prověřovací cvičení sledovali a jeho vyhodnocení se zúčastnili také ředitel HZS ing. Michal Wowesný a velitel jednotek HZS Lubomír Janeba. Při hodnocení cvíčení bylo konstatováno, že se průzkumným skupinám podařilo nalézt všechna nastražená ložiska kontaminace, identifikovat použité simulanty otravných látek a provést odpovídajícím způsobem odběr vzorků a improvizovanou dekontaminaci zasažených míst. Správně fungovalo jak dekontaminační pracoviště, tak pracoviště velitele zásahu.

Ing. Michal Brunner,
náčelník chemicko-technické služby HZS DP-Metro

Fotografie: Petr Špaček, VTÚO Brno
Sdílet