Pátek 18. června 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

JSDH obce Chorušice má díky příspěvku Hasičského fondu Nadace Agrofert novou přenosnou motorovou stříkačku

Díky čtyřicetitisícovému daru od Hasičského fondu Nadace Agrofert a také darům oslovených podnikatelů se podařilo JSDH obce Chorušice obměnit 46 let starou přenosnou motorovou stříkačku PS-12.

JSDH obce Chorušice je jednotkou kategorie JPO V s dvaceti členy. Prvovýjezdovým vozidlem je dopravní automobil Avia A31 DA 12 s výbavou odpovídající provedení DA-L1MS (kromě dýchací techniky). Dislokována je v hasičské zbrojnici ve Velkém Újezdě, druhá Avia A31 DA 12 v základním provedení je pak dislokovaná v hasičské zbrojnici v Chorušicích a slouží jako druhosledové vozidlo.

Dále jednotka disponuje automobilovým nosičem kontejnerů v terénním provedení Praga UV-80, které slouží kromě potřeb JSDH obce také k občasné  hospodářské činnosti v rámci obecního sběrného dvora.

Jednotka je KOPIS HZS Středočeského kraje využívána zejména k dálkové dopravě vody hadicovým vedením pomocí přenosných stříkaček. V rozsáhlých lesích Kokořínska, v jejich skalách a roklích, je manuální přeprava bezmála dvousetkilové PS-12 opravdovým oříškem.

Právě přenosná motorová stříkačka, v podstatě jediné čerpadlo použitelné k protipožárnímu zásahu v obci, dosáhla v loňském roce věku 46 let. O její provozní spolehlivosti, i přes veškerou poskytovanou péči, se již nedalo příliš hovořit. Záložní stříkačka PS-12 je pak ještě o šest let starší.

I když obec v rámci svých skromných možností jednotku podporuje nadstandardně, pořízení nové stříkačky bylo však investicí nad její možnosti. Proto jsme se rozhodli požádat o příspěvek z Hasičského fondu Nadace Agrofert, která nám vyhověla, a poskytla částku 40 000 Kč.

Obrovské poděkování patří také všem, kteří se na dofinancování zbývající částky podíleli – 1.zemědělské, a.s. Chorušice, Aleně Kučerové, Oldřichu Tomsovi, Evě Skřivánkové, Miroslavu Šlechtovi a Flexi Drive s.r.o., kteří nám dohromady přispěli částkou 36 000 Kč.

Dále pak zastupitelstvu obce za doplatek 41 000 Kč, firmě Pavliš a Hartmann, za nadstandardní spolupráci při dodání stříkačky a plk. Ing. Martinu Legnerovi, vedoucímu oddělení IZS HZS Středočeského kraje, za podporu a záštitu odborného garanta projektu.

A jakou stříkačku jsme pořídili? Místo historické PS-12 vyrobené v roce 1974 jsme zvolili přenosnou motorovou stříkačku PH Alfa 2 BS23HP od českého výrobce Pavliš a Hartmann. Její provozní hmotnost činí pouhých 92,5 kg, což usnadňuje manipulaci, neboť se dá bez větších problémů přenášet ve dvou lidech.

Průtok čerpadla je v závislosti na pracovním tlaku v rozmezí 600 až 2000 l/min, maximální výtlačná výška je 92 m. Stříkačka je osazena dvouvál­covým vzduchem chlazeným motorem Briggs&Stratton Vanguard o výkonu 23 koňských sil s elektrickým startováním. U motoru je zachováno i ruční startování, vývěva na spálené plyny je ovládána mechanicky.

Stříkačka byla dodána v lednu 2021, kdy byla, za dodržení přísných hygienických opatření souvisejících s pandemií Covid-19, proškolena první část jednotky. Pro ostatní členy školení, včetně výcviku dálkové dopravy vody ze stroje do stroje, s uvolňujícími pravidly připravujeme.

Za JSDH obce Chorušice
Hynek Obroučka
velitel jednotky
Sdílet