Úterý 2. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Destruction 2010: Kynologické týmy obstály na výbornou

Ve dnech 22.-26. 6. 2010 proběhlo na území České republiky rozsáhlé mezinárodní cvičení pod názvem Destruction 2010. Cvičení bylo zaměřeno na nasazování psovodů se psy předurčenými k vyhledávácím a záchranným pracím, nasazení USAR odřadu České republiky (z anglického Urban Search and Rescue – vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) k vyhledávání a záchranně osob ze zřícených budov.

Ve dnech 22.-26. 6. 2010 proběhlo na území České republiky rozsáhlé mezinárodní cvičení pod názvem Destruction 2010. Cvičení bylo zaměřeno na nasazování psovodů se psy předurčenými k vyhledávácím a záchranným pracím, nasazení USAR odřadu České republiky (z anglického Urban Search and Rescue – vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) k vyhledávání a záchranně osob ze zřícených budov.

Řídící cvičení plk. Ing. Jiří Šlechta z generálního ředitelství ministerstva vnitra HZS ČR zhodnotil průběh cvičení : „Cílem cvičení byla simulace reálného nasazení při mezinárodní záchranné operaci. Tomu odpovídaly i podmínky, ve kterých musely týmy zasahovat a následně i odpočívat – tzn. polní tábor. Během cvičení se ukázala vysoká profesionalita všech přítomných záchranářů a jejich svědomitý přístup k celé problematice. I tyto faktory byly důvodem toho, že během čtyř dnů náročného cvičení nedošlo k žádnému zranění záchranáře ani psa. Tímto bych rád poděkoval všem účastníkům cvičení a všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a zajištění průběhu." 

Soutěž kynologických týmů

V rámci cvičení proběhla soutěž kynologických družstev. Dvoučlenná družstva tvořena dvěma kynology se psy, absolvovala celkem tři úkoly v předem stanoveném časovém limitu. Po odstartování ze základního tábora se družstvo přesunulo do místa, kde byly v sutinách zavalené osoby. Nejdříve musel kynolog se psem projít domem bez schodiště, pouze po šikmých plochách a následně traverzem z prvního patra dolů. Družstva se následně přesunula do sektoru určeného k vyhledávání osob v sutinách. Vyhledávání osob v sutinách probíhalo jak ve dne, tak v nočních hodinách. Družstva získala body za počet vyhledaných osob, při shodném počtu bodů o pořadí rozhodoval dosažený čas.

Vítězným družstvem v silné konkurenci a náročných podmínkách se stali Jaroslav Filip a Petr Linda z Městské policie hl. m. Prahy, druhé místo obsadili jejich týmoví kolegové Miloslav Čeněk a Filip Štrach, třetí místo získaly Veronika Švestková startující za USAR CZ a Lenka Vlachová ze ZBK JMK ČR. Speciální cenu rozhodčích za „nejlepší práci na sutině" pak za svůj výkon získala Emese Szabó z Maďarska.

Námětem cvičení bylo zřícení několika budov městské zástavby vlivem přírodního jevu – zemětřesení. Došlo k totální destrukci budov a u zbylých stojících objektů je velmi narušená jejich statika. Existoval předpoklad zavalení většího počtu osob.

Cvičení se zúčastnilo asi 110 cvičících. Téměř 70 členů odřadu Heavy USAR CZ, 40 kynologů, z toho 14 zahraničních (Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko).

Foto: Kamila Drábková

Info: kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

-wap-

Sdílet