Pondělí 1. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči cvičili evakuaci velkých zvířat

Dne 29. 6. 2010 v 10:00 hod. bylo vyhlášeno cvičení hasičů v zemědělském objektu v Dobroticích. Cvičení si kladlo za cíl prověřit akceschopnost zúčastněných jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů a seznámit hasiče s problematikou zásahu v objektu zemědělského družstva.

Dne 29. 6. 2010 v 10:00 hod. bylo vyhlášeno cvičení hasičů v zemědělském objektu v Dobroticích. Cvičení si kladlo za cíl prověřit akceschopnost zúčastněných jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů a seznámit hasiče s problematikou zásahu v objektu zemědělského družstva.

Zdokonalit také organizační a řídící činnost velitelů, rozvíjet součinnost se všemi druhy jednotek požární ochrany. Cílem bylo také zlepšit se v praktických dovednostech při útoku v objektu se zvířaty a při jejich evakuaci. V kanceláři družstva došlo simulovaně k požáru od nedopalku cigarety a k následnému rozšíření plamenů.

Požár byl ohlášen na tísňovou linku a na místo vyrazily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z okolí. Po příjezdu hasičů pronikli záchranáři do hořící kanceláře a nataženým vodním vedením požár postupně lokalizovali i uhasili. Dalším průzkumem se hasiči dostali do stájí, kde bylo několik koní. Ty bylo nutné vyvést a zachránit do bezpečného prostoru.

Cvičení bylo pro hasiče především obohacením v oblasti práce s velkými zvířaty. Manipulace s nimi má svá pravidla, která je nutné nacvičit. Cvičení přihlížel velitel stanice, který získané poznatky zapracuje do dalších plánovaných akcí hasičů.

Seznam zúčastněných složek IZS
:
jednotka HZS Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, stanice Holešov, 1 + 2
jednotka HZS Zlínského kraje, ÚO Kroměříž, stanice Bystřice pod Hostýnem, 1 + 3
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Holešov, 1 + 3

Zdroj: HZS Zlínského kraje

-kaw- 

Sdílet