Sobota 6. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Destruction 2010 – Cvičení kynologů

Součástí cvičení DESTRUCTION 2010 byl i výcvik kynologů záchranářů formou soutěže. Do Komořan dorazilo 17 dvoučlenných družstev ze šesti evropských zemí, aby porovnali schopnosti svých psů při vyhledávání v sutinách i ve vyhledávání plošném.

cvičení DESTRUCTION 2010 byl i výcvik kynologů záchranářů formou soutěže. Do Komořan dorazilo 17 dvoučlenných družstev ze šesti evropských zemí, aby porovnali schopnosti svých psů při vyhledávání v sutinách i ve vyhledávání plošném.

Cvičení bylo rozděleno na tři části – noční sutiny, denní sutiny a denní plocha, která připomínala prales.

V noční části cvičení se musela dvojice se psy přesunout ze základního tábora k sutinám, kde vždy jeden pes vyhledával dvě osoby ve zříceném objektu garáží a druhý další dvě osoby ve stojícím objektu, tam byly osoby skryté za půrazy za zdí nebo nad stropem. Na vyhledání včetně kilometrového přesunu měly dvojice 45 minut.

Denní část sestávala ze dvou disciplín – plošného vyhledávání, kdy oba psi hledali na jedné ploše tři skryté osoby. Druhou denní disciplínou bylo hledání v sutinách, na kterých den před tím cvičil USAR odřad, v každé ze dvou zřícených třípodlažních dvouvchodových budov byli ukryti čtyři figuranti. Opět se na obě disciplíny museli kynologové se psy přesunout pěšky ze základního tábora, před vyhledáváním v sutinách je pak navíc čekala přeprava lanovkou, kterou zajišťovalo družstvo USAR odřadu HZS hl.m.Prahy.

Opět kvůli pracovním povinnostem jsme byli přítomni pouze polovině cvičení, kvůli množství účastníků byl celý výcvik rozdělen na dva dny a dvě noci. Na závěr bych rád poděkoval následujícím pánům – ppor.Mgr.Petru Vodičkovi za to, že nás s předstihem o cvičení informoval, plk.Mgr.Vítu Pernicovi za velmi vstřícné jednání při zajištění přístupu do dolu a do základního tábora a v neposlední řadě pánům Gustavu Hotovému, plk.Ing.Jiřímu Šlechtovi a kpt.Ing.Romanu Hejzlarovi za včasné informace o činnosti na místě cvičení a za umožnění fotografování při cvičení kynologů, kam nemívá mnoho novinářů přístup.

Výsledky a vyhodnocení soutěže kynologů záchranářů najdete zde.

Sdílet