Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Okrskové kolo Žďár nad Sázavou

V neděli 30.května se uskutečnilo okrskové kolo okresu Žďár nad Sázavou.Okrskové kolo se konalo ve Vysokém u Žďáru nad Sázavou.

Tato soutěž proběhla za pěkného počasí.Okrskové soutěže se zúčastnilo celkem 20 družstev.Sou­těžilo se ve třech disciplínách: požární útok, štafeta 8×50m a test z teorie.Pořa­datelství se ujal SDH Vysoké, který to zvládlo velmi dobře a zároveň soutěž spojil s oslavami založení sboru. SDH Vysoké slaví letos 95. let. Soutěž navštívil náměstek starosty SH ČMS okresu Žďáru nad Sázavou Jan Slámečka.Soutěž probíhala s plným nasazením všech družstev až do samého konce.O vítězi se rozhodlo až před koncem celé soutěže.

Konečné výsledky:
1. místo – Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
2. místo – Škrdlovice
3. místo – Ostrov nad Oslavou
4. místo – Žďár nad Sázavou 2 – Zámek

Soutěže se také zúčastnilo družstvo veteránů ze Žďáru nad Sázavou 2 – Zámku, které mělo věkový průměr 59,2 roků a jeho nejstarším členem je nestor hasičů Karel Herold (85 let).Toto družstvo obsadilo výborné 16. místo a zároveň obdrželo pohár ředitele oblastní pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny od Luboše Zemana. Nejlepší útok zaběhlo družstvo juniorů ze Žďáru nad Sázavou 2 – Zámek s časem 68,5 s.Všechny zúčastněná družstva získala diplom za účast a sošku hasiče ke 140. letům hasičů.Tato soutěž je jedním ze způsobů, kdy si hasiči z okrsku Žďár nad Sázavou ověří svoje dovednosti a schopnosti.Další s možností jak ověřit svoje schopnosti je námětové cvičení, které letos proběhne 5. července. Námětem bude požár lesa.
První tři družstva postupují do okresního kola, které se uskuteční 19. června 2004 v Ostrově nad Oslavou.
Tímto bych chtěl poděkovat všem SDH za účast na okrskovém kole.

Text: Tomáš Entlicher
Foto: Luboš Zeman
Sdílet