Pátek 26. unora 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Ostravě začal dvoudenní sjezd úspěšných dobrovolných hasičů

V aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě byl dnes, v sobotu 3. července 2010, v poledne zahájen IV. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter mezi mnoha vzácnými hosty přivítal náměstka ministra vnitra Jaroslava Salivara a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána a zahraniční delegace hasičů ze Slovenska, Polska, Saska a Chorvatska.


V aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě byl dnes, v sobotu 3. července 2010, v poledne zahájen IV. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter mezi mnoha vzácnými hosty přivítal náměstka ministra vnitra Jaroslava Salivara a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána a zahraniční delegace hasičů ze Slovenska, Polska, Saska a Chorvatska.

První zdravici přednesl rektor VŠB – TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Ve svém hlavním vystoupení starosta SH ČMS Ing. Karel Richter zhodnotil uplynulé pětileté období. Mimo jiné připomněl, že velká pozornost dobrovolných hasičů vždy směřovala k členské základně, která se stále rozšiřuje. „Před pěti lety jsme měli 323 499 členů, ale k 31. prosinci 2009 naše sdružení evidovalo již 341 848 členů, včetně 45 235 dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let. Pořád máme přibližně tolik sborů, kolik je v České republice obcí a jejich místních částí, přesně 7 903 sborů," upřesnil starosta.

K 31. prosinci 2009 bylo v zásahových jednotkách SDH evidováno 74 205 členů SH ČMS. Podle Ing. Richtra je ale nutné vedle toho připomenout, že likvidačních prací, zejména v menších obcích, se zúčastňují nejenom členové těchto jednotek požární ochrany, ale „ostatní fyzicky zdatní členové našeho sdružení, a napomáhají tak svým spoluobčanům při odstraňování následků především přírodních katastrof, jako jsou přívalové deště, sněhové kalamity, větrné smrště a podobně. Jejich práce si cení celá společnost," zdůraznil.

Z poslední doby připomenul velké nasazení dobrovolných hasičů při likvidaci následků loňských letních povodní a letošních jarních záplav, po zpustošení krajiny větrnými smrštěmi a přívalovými lijáky. Tato neštěstí jsou vlivem klimatických změn stále silnější, častější, nepředvídanější. Velmi dobré hodnocení dostali hasiči po řádění vichřic Kyrill v roce 2006 a Ivan a Ema v roce 2008. Záslužná byla účast dobrovolných hasičů při likvidaci velkých požárů. Namátkou Ing. Richter připomněl požár tržnice ve Chvalovicích roce 2006, továrny v Nové Pace o rok později, Veletržního paláce na pražském Výstavišti a asijské tržnice v Praze-Libuši v roce 2008, vloni oheň v podniku Akuma v Mladé Boleslavi.

Práci dobrovolných hasičů při neobyčejně tragickém železničním neštěstí ve Studénce v předloňském roce a její společenský přínos ocenil předseda vlády České republiky, od něhož SH ČMS obdrželo Stuhu ke svému Čestnému praporu „Za dlouholetou veřejně prospěšnou činnost při ochraně života, zdraví a majetku občanů".

Starosta SH ČMS se také věnoval ekonomickým podmínkám práce dobrovolných hasičů. Vyjádřil přesvědčení, že z vládní, krajské i obecní úrovně je vidět snaha, i přes dnešní nedobrou finanční situaci, hasiče podporovat. „Z loňských setkání s hejtmany, kterých jsem v řadě míst byl přítomen, odhaduji, že v tomto funkčním období obdrželi dobrovolní hasiči v krajích průměrně 50 až 100 milionů korun pro potřebu zásahové činnosti," poznamenal.

Poté se zaměřil na pozitivní výchovu dětí a mládeže v hasičské organizaci. Konstatoval, že zatímco před pěti lety bylo v řadách SH ČMS okolo 41 tisíc dětí a mládeže, dnešní údaje hovoří již o počtu přes 45 tisíc. „Přestože čísla nemusí vždy vypovídat o kvalitě výchovné práce s dětmi, v tomto případě si troufám tvrdit, že tady přímá úměra platí, dětí nám přibývá a naši vedoucí je vedou nápaditěji. Podařilo se nám udržet stabilní počet vedoucích a instruktorů, a dokonce jsme ho o více než dvě stovky zvedli. Je potěšující, že jsme tím podchytili jednu z nejvíce problematických pasáží v rámci dobrovolné mimoškolní činnosti, a to je trvalá a všestranná péče o výchovu nové generace," řekl Ing. Karel Richter.

V hodnotící zprávě byla věnována pozornost také úspěchům v domácích i mezinárodních sportovních soutěžích, především na hasičských hrách („olympiádách") v chorvatském Varaždinu v roce 2005 a v Ostravě v loňském roce.

V závěru svého vystoupení starosta SH ČMS řekl: „I statistické ročenky, vydávané generálním ředitelstvím HZS ČR, jsou tím důkazem, že podíl na zásahové činnosti dobrovolných hasičů vzrůstá a že jim přibývá výjezdů k zásahové činnosti. V posledních čtyřech letech vzrostl počest jejich výjezdů o plných 32 %. Ale členové našeho občanského sdružení nezachraňují jen životy a majetek, zejména v menších městech a na vesnicích jsme páteří společenského a kulturního dění. Mnohde je to tak, že už jenom dobrovolní hasiči v obci pořádají nějaké soutěže, zahradní slavnosti, plesy, masopusty, šibřinky, uklízejí náves i periferii vesnice. Pokud se o příslušnících jedné strany v minulosti propagandisticky mluvilo jako o vedoucí síle, my takovou vedoucí silou v dobrém slova smyslu takřka všude po zásluze jsme," pochválil Ing. Richter členskou základnu Sdružení.


Josef Nitra, Petr Kůdela


-kaw- 

Sdílet