Sobota 6. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nebezpečí vzniku požáru při pobytu v přírodě

Krásné a slunečné počasí nás láká na výlet do přírody. Pro pobyt v přírodě bychom měli znát základní pravidla, jak se chovat, aby nedocházelo ke vzniku požárů. Naší povinností při pobytu v přírodě je respektovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech při rozdělávání ohňů, používání otevřeného ohně a kouření.

Krásné a slunečné počasí nás láká na výlet do přírody. Pro pobyt v přírodě bychom měli znát základní pravidla, jak se chovat, aby nedocházelo ke vzniku požárů. Naší povinností při pobytu v přírodě je respektovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech při rozdělávání ohňů, používání otevřeného ohně a kouření. Dbát tak zvýšené opatrnosti, abychom svým jednáním nezpůsobili požár. Základní povinnosti, jak se chovat v přírodě, vyplývají ze zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Při rozdělávání ohňů musíme dbát na to, aby ohniště bylo vzdáleno minimálně 50m od lesa kromě míst, která jsou k tomuto účelu vyhrazena. Vyhrazená místa, kde lze rozdělávat ohniště, jsou označena informativní značkou. Ohniště je třeba dále zabezpečit, aby nebyla možnost šíření požáru mimo jeho ohraničení. Nejjednodušší zabezpečení je takové, že odstraníme hořlavé předměty kolem ohniště např. suchou trávu a ohniště obložíme např. kameny, které budou bránit případnému šíření plamenů. V případě ohniště nového směřujeme jeho umístění tam, kde se nachází např. potok či rybník, ze kterého následně můžeme použít vodu k jeho uhašení. Za silného větru doporučujeme raději ohniště uhasit, či jej vůbec nerozdělávat, abychom zabránili případnému rozšíření. Po ukončení musíme ohniště řádně uhasit, aby nedošlo k opětovnému rozhoření.

V neposlední řadě si musíme uvědomit, že při pobytu v lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň a tábořit mimo vyhrazená místa.

Pokud nastane situace, že oheň se dostal mimo ohniště a naše možnosti, jak uhasit tyto plameny jsou vyčerpány, neváhejte a co nejdříve informujte HZS ČR na tel. 150 nebo 112.

Text: nprap. Ing. Tomáš Poul
Vrchní inspektor – kontrolní činnost
HZS kraje Vysočina


-wap-

Sdílet