Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení hasičů-chemiků na Seči

V těchto dnech se konalo v rámci odborné přípravy příslušníků HZS Pardubického kraje Instruktážně metodické zaměstnání techniků chemicko-technické služby (CHTS) v Seči u Chrudimi.

Instruktážně metodické zaměstnání bylo uskutečněno ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemicko-technické služby ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje, jednoho technika CHTS Hasičského záchranného sboru podniku PARAMO,a.s. Pardubice a dva technici HZS podniku Aliachem,a.s. Školení bylo prováděno ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a několika firem, které dodávají techniku a prostředky hasičským záchranným sborům.
Hasiči zde získávali teoretické, ale především praktické zkušenosti, jak zasahovat u událostí s výskytem nebezpečné biologické a chemické látky. „Konkrétně se jednalo o nácvik zásahu na chemickou nebezpečnou látku, zásady dekontaminace, praktické provádění dekontaminace hasičů. Byly dány i podněty pro další zkvalitnění spolupráce hasičů při zásahu na nebezpečnou látku,“ uvedl kpt. Ing. Vít Preussler z oddělení chemicko-technické služby HZS Pardubického kraje.
Praktický nácvik byl prováděn v prostředcích maximální osobní ochrany t.j. v přetlakových protichemických oblecích s dýchací technikou. Zasahující hasiči byli dekontaminováni v dekontaminační sprše. Prověřena byla i účinnost provedené dekontaminace pracovníkem Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče.

Součástí instruktážně metodického zaměstnání bylo teoretické i praktické představení výrobků firmy Reo Amos. Předvedení a seznámení s další řadou protichemických obleků a detekčních systémů zástupci firmy RLS. Hasičům-technikům CHTS byl předveden i detektor plynů firmy BW Technologies.nstržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet