Úterý 27. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcviku v technické dovednosti při vybudování stanoviště nouzového přežití se v příhraničí Libereckého kraje zúčastnili hasiči z Česká a Polska

V rámci projektu „Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš, CZ.11.1.23/0.0/0­.0/16_023/0000905", proběhla ve dnech 23. – 24. 6. 2021 akce na téma „Výcvik technické dovednosti při vybudování stanoviště nouzového přežití“. Aktivity se zúčastnilo 20 hasičů (5 PL + 15 CZ – HZS LK).

Během teoretické části se nejprve účastníci seznámili s řešením nouzového ubytování obyvatel v Dolnoslezském vojvodství, prezentaci přednesl polský partner projektu. Následovaly informace o možnostech HZS LK v oblasti nouzového ubytování obyvatel v Libereckém kraji při řešení mimořádných událostí – stacionární a mobilní zařízení, zapojení jednotek SDH obcí předurčených k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva a samotné využití kontejneru nouzového přežití.

Druhý den následoval praktický výcvik technických dovedností zaměřený na rozvinutí, složení, seznámení s uspořádáním a vybavením kontejneru nouzového přežití. Účastníkům byly ze strany lektorů názorně předvedeny správné a bezpečné postupy při manipulaci s kontejnerem. Poté si všichni prakticky vyzkoušeli jeho rozvinutí a následné složení.

Závěrem bylo provedeno krátké vyhodnocení a srovnání postupů na české a polské straně při řešení mimořádných událostí spojených s potřebou nouzového ubytování. Obecné principy týkající se této oblasti jsou shodné. Setkání ale výrazně pomohlo doplnit a navýšit informovanost o konkrétních možnostech obou zúčastněných partnerů.

Sdílet