Středa 29. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Kostelci na Hané mají po mnoha letech plánování novou hasičskou zbrojnici

Po mnoha letech neustálého plánování, projektování a nakonec samotné realizace výstavby se dlouhý sen stal skutečností. V sobotu 26. června 2021 zástupci města předali novou hasičskou zbrojnici kosteleckým hasičům do užívání.

Skutečná příprava realizace hasičské zbrojnice začala již v roce 2017. Vše začalo projektem, který musel odpovídat požadavkům daných na výstavbu nových hasičských zbrojnic.

Po vydaném stavebním povolení jsme v únoru 2020 položili základní kámen nové hasičské zbrojnice a začali s realizací stavby. Na konci června roku 2021 byla stavba dokončena, a tak mohla být předána našim hasičům k užívání.

Samotnou stavbu provedla společnost VHH Thermont s.r.o. pod vedením ředitele společnosti Václava Hrubého a stavbyvedoucího Tomáše Schneidera. Technický dozor investora prováděl ing. Radek Zacpal.

V nové hasičské zbrojnici mají hasiči k dispozici tři prostorné garáže pro zásahová vozidla, věž na sušení hadic, skladovací prostory, dílny, prostorné šatny – včetně odpovídajícího sociálního zázemí. Je zde i kancelář pro velitele jednotky a zasedací místnost, která je určena na různá školení v rámci jednotky a případná jednání krizových štábů.

Slavnostního předání hasičské zbrojnice se zúčastnil starosta města Mgr. František Horák, místostarostové města Ladislav Hynek a Ing. Filip Štrunc, za Olomoucký kraj I. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínek, krajský ředitel HZSOL plk. Ing. Karel Kolářík, náměstek krajského ředitele plk. Ing. Petr Ošlejšek Ph.D., ředitel ÚO Prostějov HZSOL plk. Ing. Marek Sobek a zástupci SH-ČHMS starostka kraje Vlastimila Švubová a starosta OSH Jan Brabec a členové místního sboru a JPOII.

Dále byli přítomni zastupitelé města a zástupci dobrovolných hasičů z okolních obcí a pozvání přijal také exprimátor magistrátu města Prostějova Miroslav Pišťák.

Po proslovech všech zmíněných hostů a po oficiálním předání klíčů z rukou starosty města Mgr. Františka Horáka veliteli JPO Petru Látalovi, následovalo poděkování z jeho strany.

Dovoluji si s úctou a s vděčností poděkovat současnému a minulému vedení města za toto nezištné uskutečněné dílo. Budova bude stejně jako hasiči sloužit v nadcházejících letech "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k ochraně.“

Novou budovu požehnal Mons. P. Josef Hrdlička společně s místním farářem Mgr. ing. P. Petrem Šimarou. Po slavnostním přestřižení pásky zazněla státní hymna.

Poté se již otevřely prostory všem pozvaným hostům, aby mohli zhlédnout a zhodnotit výsledek mnohaleté práce realizačního týmu.

Celkové náklady na výstavbu hasičské zbrojnice činily 26 000 000 Kč. Z Ministerstva vnitra ČR jsme obdrželi dotaci 4 500 000 Kč. Z Olomouckého kraje na základě dvou individuálních žádostí o dotaci jsme celkem obdrželi 4 000 000 Kč.

Závěrem je třeba velice poděkovat zmíněným subjektům kteří se finančně zasloužili zvláště městu Kostelec na Hané a také všem těm, kteří se na samotném plánovaní a realizaci podíleli.

Děkujeme.

Petr Látal, velitel
Sdílet