Pátek 17. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Brigádní generál Ing. František Zadina končí ve funkci náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení

Po téměř 34 letech u hasičů, z toho posledních 13 let na generálním ředitelství HZS ČR, odchází ze služebního poměru a končí ve funkci náměstka generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení brig. gen. Ing. František Zadina.

K profesionálním hasičům v Havlíčkově Brodě nastoupil Ing. František Zadina jako náčelník okresní správy Sboru PO v roce 1990. Roku 2001 byl jmenován náměstkem ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pro integrovaný záchranný systém a operační řízení. Od roku 2008 pak začal vykovávat tuto funkci na celorepublikové úrovni na MV – generálním ředitelství HZS ČR.

Lidé přicházejí a odcházejí, ale vykonaná práce zůstává a posouvá náš sbor na vyšší úroveň. Hasičský záchranný sbor požívá vysoké důvěry občanů České republiky.

Je to hlavně díky vám, vaší smysluplné a kvalitní práci, za kterou vám velice děkuji,

vzkázal generál Zadina svým kolegyním a kolegům v dopise na rozloučenou.

Generál Zadina se snažil v průběhu celé své dlouholeté pracovní činnosti u HZS ČR vždy analyticky zpracovávat podklady a tyto vyhodnocovat a porovnávat s reálnou situací, což mnohdy byl základ pro vytváření koncepcí a dalších postupů v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému.

Pod jeho vedením se realizovala celá řada významných projektů, které přispěly k aplikaci vědy a výzkumu v této oblasti. Má také důležitý podíl na budování Hasičského záchranného sboru České republiky a hledání možností zapojení domácího průmyslu do tohoto rozvoje.

Vážím si generála Zadiny za jeho nasazení a maximální iniciativu, s jakou přistupoval k řešení služebních úkolů a k řadě náročných činností v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému.

Současně mu patří velké díky za veškeré úsilí a odhodlání, které své práci věnoval,

řekl genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, generální ředitel HZS ČR.

Generál Zadina neopouští řady hasičů zcela a nadále bude působit jako lektor ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR v Brně, kde bude předávat své dosavadní zkušenosti nastupující generaci hasičů.

Sdílet