Čtvrtek 25. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslava 130 let SDH Dobřichovice

Dne 11. Září 2010 proběhne na louce u základní školy v Dobřichovicích (křižovatka ulic Karlická a Pražská) setkání hasičů a záchranářů z celé České Republiky při příležitosti oslav 130. výročí založení místního hasičského sboru, za účelem prezentovat svou činnost veřejnosti.

Jedním z cílů akce je představit hasiče a záchranáře jako složky, na které se může občan spolehnout v tíživých životních situacích, ukázat profesionalitu dobrovolných hasičských jednotek, na něž je v posledních letech kladen velký nárok. Dále ukázat, že i čeští záchranáři drží krok s dobou a že jsou oblasti, ve kterých jsou daleko vpředu.

Dalším cílem je i preventivní činnost mezi návštěvníky akce. Za tímto účelem spolupracujeme se skupinami zabývajícími se vzděláváním v oblasti první pomoci a záchrany osob, bezpečností v dopravě a vzdělávání dětí v krizových situacích. Máme přislíbenou spolupráci s firmami: BESIP Team, Asociace dobrovolných záchranářů ČR o. s. a Záchranný kruh.

Aby si každý návštěvník oslav našel své, pracujeme na vytvoření tzv. „minifestivalu" volného času, na kterém se představí různé zájmové spolky a prodejci zboží.

KDE SE OSLAVY USKUTEČNÍ?

Město Dobřichovice, které leží 22 km od centra Prahy na břehu řeky Berounky, má bohatou občanskou vybavenost a výbornou dostupnost do hlavního města. Po katastrofálních povodních, které zasáhly město v roce 2002, investoval Městský úřad nemalé finanční prostředky do obnovy města. 3200 obyvatel zde žijících se tak může těšit z nového parku, nového a neustále se rozvíjejícího centra plného obchodů a bytů, nové dopravní infrastruktury atd. Díky těmto obnovám se Dobřichovice stávají stále atraktivnější. Jednou z nedávno opravených městských částí, je i prostor okolo nové budovy ZŠ Dobřichovice.

Na Křižovatce ulic Pražská a Palackého vznikl nový kruhový objezd, ze kterého ve směru na Řevnice nechalo město vybudovat upravenou plochu s chodníky, zatravněnými kopci a okrasným porostem. Tento úsek ústí v rozlehlou louku uprostřed obce. Prostor je lemován podél ulice Karlická souborem soch, vzniklých při místních sochařských slavnostech. Celková terénní úprava kolem budovy školy působí velice upraveně a moderně. Vzhledem k poloze, terénním úpravám, rozloze louky a návaznosti na budovu a pozemek školy, plánujeme slavnosti uspořádat přímo na tomto místě.

KDO OSLAVY POŘÁDÁ?

Jak již název napovídá, pořadatelem oslav je SDH Dobřichovice. Toto nejstarší občanské sdružení v Dobřichovicích patří neodmyslitelně do historie města. V součastné době je k SDH přidružena i výjezdová jednotka s působností i mimo katastr obce. Jejich potřeba se potvrdila u již zmiňovaných záplav v roce 2002. Letošní rok, je rokem výročním. Uplynulo 130 let od založení sboru.

V novodobé historii sboru jsme již jednou pořádali akci tohoto typu s názvem „POCTA ZÁCHRANÁŘŮM – ROK POTÉ", která se uskutečnila v roce 2003. Jednalo se o jakési poděkování záchranářům, kteří se podíleli na odstraňování následků povodní v roce 2002. Této akce se tehdy zúčastnilo na 270 záchranářů – dokonce i z Německa a navštívilo ji kolem 1000 lidí. I letos bychom rádi navázali na velký úspěch této akce. Letošní oslavy výročí proběhnou opět pod taktovkou Lukáše Tláskala, jako již zmiňovaná „Pocta Záchranářům".

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT?

Jednání o programu a vystavovatelích jsou stále v plném proudu. Již nyní máme přislíbenou spolupráci s:

Armáda ČR – Centrum biologické ochrany Těchonín

Armáda ČR – Centrum letecké záchranné služby Plzeň – Líně

Hasičský záchranný sbor Středočeského Kraje

Hasičský záchranný sbor Letiště Praha

Hasičský záchranný sbor Hlavního města Prahy

Policie ČR

Záchranná služba Ambulance Meditrans

Besip Road Show – prevence bezpečnosti v dopravě

Asociace dobrovolných záchranářů ČR o. s. – prevence první pomoci a záchrany osob

Sbory dobrovolných hasičů


V jednání pokračujeme s:

Hasičský záchranný sbor Správa železniční a dopravní cesty

ABA Záchranný systém

Zdravotnická záchranná služba Transhospital

Zdravotnická záchranná služba Asociace samaritánů ČR

A dalšími ..........

Veškerá technika bude dostupná na statických ukázkách, při nichž budete moci nahlédnout a zeptat se posádek na informace, které Vás budou zajímat. Cílem jednání s vystavovateli je technika netradiční a pro veřejnost zajímavá.

Na celý den jsou pak naplánovány dynamické ukázky záchranných prací všech složek Integrovaného záchranného systému. Lidé tak budou moci shlédnout záchranáře v akci s technikou, kterou měli možnost důkladně prozkoumat.

Na preventivních stáncích si budou lidé moci vyzkoušet základy první pomoci a záchrany osob, resuscitaci na figuríně, dále pak možnost shlédnout ukázku maskování poranění. Také se budou moci informovat na zásady bezpečného provozu v dopravě, vyzkoušet si simulátor nárazu a jiné zajímavosti.

Samozřejmostí pak zůstává kompletní servis o diváka čítající občerstvení, toalety, informační materiály, doprovodné komentáře k předváděné technice nebo ukázkám záchrany a reprodukovaná hudba během celého dne.


Tláskal Lukáš DiS.
organizátor oslav


-swo-

Sdílet