Středa 29. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičům končí výjimka, od listopadu budou muset používat zimní pneumatiky. Změna bude vyžadovat úpravy v technických průkazech starších vozidel

Dne 31. 12. 2021 skončí platnost některých přechodných ustanovení v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. V této souvislosti končí rovněž výjimka, díky které hasiči nemuseli používat zimní pneumatiky.

Na vozidlech jednotek požární ochrany o maximální přípustné hmotnosti nad 3500 kg tak bude od 1. listopadu 2021 nutní užít při jízdě na pozemních komunikacích v období stanoveném § 40a zákona o silničním provozu pouze vozidla vybavená zimními pneumatikami (nejméně s označením M+S).

§ 40a

V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

  1. se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
  2. lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2 k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly.

Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

Většina nových vozidel a pneumatik tyto podmínky splňuje a není potřeba žádného zásahu a investice.

Problematická jsou starší vozidla typu Tatra 138, Tatra 148 a Škoda 706 RTHP. U těchto typů vozidel jsou v technickém průkazu uvedeny pouze pneumatiky diagonální, které ovšem výše uvedenou podmínku nesplňují. Na vozidla je tedy nutné použít pneumatiky radiální, které však nejsou zapsány v technickém průkazu uvedených typů vozidel.

Vzhledem k celkovému počtu těchto vozidel u JPO proběhla ze strany MV-GŘ HZS ČR jednání, na základě kterých byly pro uvedené typy vozidel získány potřebné podklady pro možnost zapsání radiálních pneumatik do technického průkazu vozidel.

U vozidel Tatra je to „prohlášení výrobce“, u vozidel Škoda 706 pak „protokol o kontrole montáže kol“. Na základě těchto dokumentů obce mohou, jako zřizovatelé jednotek a vlastníci dotčených vozidel, požádat na příslušném odboru dopravy o zápis uvedených typů radiálních pneumatik do technického průkazu, čímž jim bude umožněno splnění podmínky užití zimních pneumatik na uvedených typech vozidel.

Výše uvedené dokumenty potřebné pro provedení zápisu do technických průkazů vozidel TATRA a ŠKODA 706 dostali velitelé a zřizovatelé jednotek cestou svého nadřízeného HZS, jsou zároveň přílohou tohoto článku.

Problém se bude týkat i jiných starších vozidel – například Avia, popřípadě Praga V3S. Problematiku pneumatik u těchto typů vozidel budou muset jednotliví zřizovatelé řešit individuálně.

O časově omezené výjimce ví hasiči už mnoho let, většina z nich je tedy jistě na výměnu pneumatik připravená a má nákup zahrnutý v rozpočtu. Zajištění dokumentace ze strany HZS usnadní zřizovatelům legislativní úpravy.

Sdílet
Přiložené soubory
Potvrzení_TATRA.pdf zobrazit online PDF 289 kB
Protokol_DEKRA_Š706_RADIAL.pdf zobrazit online PDF 543 kB