Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bezpečnost při organizaci koncertů, technoparty – upozornění pro starosty obcí

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v souvislosti s tragickou událostí, která se odehrála dne 24. července 2010 při konání Loveparade v německém městě Duisburg, připomíná starostům obcí, že jednou z povinností obcí ve smyslu § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je stanovit podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, a to formou vydání obecně závazné vyhlášky obce.

Ilustrační foto Internet

Jak se ukazuje i v jiných případech, při organizování akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, organizátoři z nejrůznějších důvodů nejsou schopni anebo někdy ani ochotni odpovědně zhodnotit možná rizika a učinit opatření k jejich eliminaci. V krajních případech dokonce vědomě porušují právní předpisy (dle informací zveřejněných médii to bylo např. konání koncertu americké popové zpěvačky Pink na fotbalovém stadionu v pražském Edenu).

Přestože Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nemůže objektivně vyhodnotit situaci v Duisburgu, která tragicky ukončila životy desítek lidí, ze zpráv jednoznačně vyplývá, že odpovědné osoby nevyhodnotily zjevná rizika a situaci značně podcenily. Přestože se nejednalo o požár, z pohledu našich právních předpisů na úseku požární ochrany byla zanedbána základní pravidla pro vytvoření podmínek pro únik osob. To bývá také nejčastější příčinou vzniku problémových situací v prostorách (uzavřených i otevřených), kde se vyskytuje větší počet osob.

Dle právního řádu České republiky mají orgány státní správy a samosprávy pravomoci ovlivnit konání a průběh těchto akcí. Konkrétně obce mohou ve své samostatné působnosti ovlivňovat konání obdobných akcí a jejich bezpečnostní hlediska stanovením podmínek požární bezpečnosti a způsobem jejich zabezpečení, jak vyplývá např. z nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. S ohledem na skutečnost, že akce obdobného typu se stávají stále častějším jevem i v České republice, doporučujeme značnou obezřetnost a důslednost při povolování těchto akcí a hodnocení jejich bezpečnostních opatření. Zdůrazňujeme, že se jedná o velice závažný problém, jehož dopady na lidské životy a zdraví mohou být katastrofální.

V této souvislosti také připomínáme, že Ministerstvo vnitra vydalo již v roce 2006 metodickou pomůcku jako vzor pro tvorbu obecně závazné vyhlášky obce k úpravě akcí typu technoparty. Tato pomůcka byla pojata komplexně a zahrnovala i aspekty požární ochrany. V současné době je dostupná na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Pro Vaši informaci nabízíme několik odkazů na internetové stránky, které přinesly zprávy o tragické události v Duisburgu. V těchto zprávách jsou zdůrazněna rizika, která by neměla ujít pozornosti při hodnocení bezpečnosti žádné akce obdobného typu. Odkazem na různé internetové stránky bychom chtěli přiblížit názory na tragické události nejen odborníků, ale i laické veřejnosti a také úřadů. Účelem tohoto kroku je také možnost uvědomění si, že tato nebezpečí nejsou někde v rovině science fiction, ale že je to realita dnešních dnů a je také na orgánech státní správy, aby se k problematice postavily s plnou vážností a odpovědností.

http://www.ceskenoviny.cz/…-lidi/507463

http://hn.ihned.cz/…y-se-vyjimky

http://zpravy.idnes.cz/…hranicni.asp?…

http://zpravy.idnes.cz/…hranicni.asp?…

http://www.rozhlas.cz/…prava/764156

http://www.lidovky.cz/…ahranici.asp?…

http://www.rozhlas.cz/…urgu--763193

http://www.rozhlas.cz/…rade--763107

http://www.rozhlas.cz/…icie--763684

http://www.tyden.cz/…_176584.html

http://zahranicni.ihned.cz/…je-rezignaci

Zpracovala: plk. Ing. Skalská Květoslava
MV – generální ředitelství HZS ČR

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
HZS ČR


-swo-

Sdílet