Pátek 22. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

„PŘÍVAL 2021“ byl název cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení Olomouckého kraje na Plumlovské přehradě

Ve středu 15. 9. 2021 proběhlo v prostředí Plumlovské přehrady a jejího okolí společné cvičení složek Integrovaného záchranné systému v součinnosti s orgány krizového řízení Olomouckého kraje. Cílem cvičení bylo procvičit postup jednotek požární ochrany s využitím speciálních skupin a součinnost při společném zásahu s ostatními složkami IZS .

Simulovaný přívalový déšť s velmi silným větrem se sílou dosahující orkánů poničil velké území obydlí na několika místech, došlo navíc k přeplnění a poté i poškození vodní nádrže Plumlov. V důsledku toho došlo k zaplavení několika obcí pod hrází.

Výstraha ČHMÚ nadále varuje před vydatnými srážkami a dochází ke zvýšení hladin několika vodních toků v okolí přehrady. Při cvičení se všechny zmiňované složky IZS OLK ve spolupráci s pracovníky orgánů krizového řízení zaměřili na několik dílčích částí…

 • Záchranu osob v zaplavené oblasti pomocí čluny s využitím lezecký skupin a skupin potápěčů
 • Záchranu osob z vodních hladin a z výšek
 • Využití velkokapacitního čerpadla HFS 150 s nasazením pro pomoc s odčerpáváním vody a uvolnění po poškození hráze
 • Koordinace složek IZS na taktické, operační a strategické úrovni s využitím štábu velitele zásahu, krizového štábu ORP a Štábu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
 • Realizace výstaveb různých protipovodňových zábran
 • Činnosti pohotovostních služeb energetických společností, převážně odpojování zasažených objektů od přívodů energií.
 • Činnosti třídění a transportu většího počtu zraněných osob
 • Činnosti při evakuaci a nouzovém ubytovaní zasažených osob
 • Využití moderní informační technologie s využitím velitelsko-spojového vozidla, činnosti geografického a vizualizačního zobrazení s použitím lokátorů.
 • Zajištění logistické podpory zasahujícím složkám
 • Zajištění dopravní uzávěry, veřejného pořádků při řešení mimořádné údálosti na rozsáhlém území.
 • Spolupráce s MZ a SHR – praktická ukázka úprava vody pro účely pitného režimu a jiné.

Veškeré získané poznatky, praktické zkušenosti i náměty pro případné inovace jsme společně diskutovali v průběhu realizace jednotlivých praktických provedení s přítomnými zástupci orgánů krizového řízení Olomouckého kraje.

Popis jednotlivých stanovišť

1. Evakuace po vodní hladině se záchranou osoby z vodní hladiny

 • přesun přes VD Plumlov, kde přibližně v polovině cesty dojde k záchraně osoby z vodní hladiny

2. Prezentace úpravny vody

 • prezentace Ministerstva zemědělství

3. Štáb velitele zásahu doplněný o místo triáže a ošetření lehce zraněných

 • činnosti štábu ve spojení s osobou řídící zdravotnickou složku a školení první pomoci

4. Záchrana osob ve výšce a nad volnou hloubkou

 • vytažení osoby protiváhou z výpustě a traverz na hráz

5. Dopravy vody

 • prezentace HFS 150 a jeho specifických možností, dálková doprava vody

6. Štáb velitele zásahu rozšířený o spolupráci s PČR, dron a prostředky spojové služby

 • zapojení technologií HZS kraje do činnosti štábu, možnosti mapování poškozeného území, systémová integrace JPO v systému GINA

7. Protipovodňové zábrany, jejich využití v době sucha, logistika

 • stavba protipovodňových zábran: Rubena – stěna a otvory, Aquabariéra, pytle dvoukomorové, jednokomorové, BIG­BAG

8. Přilbové potápění u HZS kraje

 • využití potápěčů při odstraňování povodňových škod
Sdílet