Pátek 22. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik lezecké skupiny územního odboru Kolín proběhl v katastru obce Krhanice a Kamenice

V termínu 13. – 14. září 2021 proběhl praktický výcvik lezecké skupiny územního odboru Kolín v katastru obce Krhanice a Kamenice.

Zaměstnání bylo koncipováno jako 24hodinový nedělitelný výcvik v terénu, mimo stanici HZS kraje. První den se členové lezecké skupiny seznámili s nebezpečími, která mohou nastat v přírodních podmínkách dané lokality při provádění záchrany osob (padající kamení, nestabilita svahu na okraji skal, volba kotevních bodů, apod.).

Současně si osvojili činnost s nosítky typu SKEDco při horizontálním a vertikálním transportu, vytvoření protiváhy pro transport vertikální a vytvoření protiváhy pro transport ve svažitém terénu a vystrojení lanového traversu pro transport s nosítky SKEDco.

Součástí výcviku lezecké skupiny ÚO Kolín byla i činnost za ztížených klimatických podmínek (tma, zima a chlad), kdy byla simulována záchrana osoby z podzemního prostoru skalního masivu ve večerních hodinách. Přespání celé skupiny proběhlo formou bivaku v přírodním prostředí nedaleko prostoru skalního masivu.

Druhý den pokračoval výcvik prověřovací činností, kdy námětem byla záchrana imobilní osoby z vyhlídkové plošiny rozhledny Kamenice – Ládví pomocí transportní vany SPENCER.

Za možnost provedení výcviku v dané lokalitě děkujeme lesnímu závodu Konopiště (organizační jednotka Lesů ČR, s.p.) a starostovi obce Kamenice Ing. Pavlu Čermákovi děkujeme za poskytnutí vstupu na rozhlednu Kamenice – Ládví pro účely předmětného výcviku.

npor. Ing. Roman Hejzlar
HZS Středočeského kraje
Sdílet