Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Voda znovu ukázala svou sílu

Při nedávných povodních v Ledči nad Sázavou pomáhali nejen profesionální a dobrovolní hasiči, ale i mnoho dobrovolníků. Jedním z týmů byl i nedávno založený Záchranný tým Štrasburk.

V srpnu 2002 nastala v našem myšlení jistá změna. Po globální povodni, která koncem léta zasáhla téměř celou Českou republiku, jsme my všichni, kterých se tato událost týkala, začali chápat povodně jinak než dosud. První varování z roku 1997, kdy povodně postihly Východní Čechy a prakticky celou Moravu a Slezsko, jsme vnímali jako velikou katastrofu, jako tragedii mnoha lidí, ale mysleli jsme si, že jde o ojedinělý jev, který se k nám jen těžko může přiblížit. Opak byl pravdou, jak ukázal zmíněný srpen roku 2002.
Klimatické změny na celé naší planetě o sobě dávají čím dál častěji vědět a tak je možné v dnešní době celkem běžně spatřit ve zpravodajství vichřice, tornáda či přívalové srážky, způsobující lokální i celoregionální katastrofy. Stalo se i v noci z 10. na 11. 6. 2004. Prakticky vzápětí poté, co Litovlí prolétlo tornádo o nebývale ničivé síle, které jen náhodou za sebou nenechalo mrtvé. A už udeřily silné přívalové srážky na Vysočinu. Malý potůček, vlévající se do řeky v Ledči nad Sázavou, dosáhl během jedné hodiny rozměrů dravé řeky. Z polí a luk, které nebyly schopny zadržet a pojmout nápor déště, se valilo ohromné množství vody a bahna. To vše do obytné zástavby malebného městečka na břehu řeky Sázavy. Členové ZT Štrasburk se dostavili do Ledče nad Sázavou v pátek 11. 6. krátce před 17. hodinou a ihned se přihlásili pod velení HZS, aby se mohli v součinnosti s místními hasiči zapojit se svým vybavením a technikou do odčerpávání zatopených prostor, úklidu, mytí tlakovou vodou a stěhování postižených objektů. Prováděli též statické zajišťování domů a očistu automobilů, a to až do soboty 12. 6. 2004, kdy bylo odpovědným orgánem konstatováno ukončení první etapy sanačních prací.


Záchranný tým Štrasburk

Myšlenka specializovaného záchranného týmu, složeného z profesionálně zdatných a pro věc zapálených dobrovolníků, vznikla ve Štrasburku (místní název – lokalita povodní postižené pražské Libně) na sklonku roku 2002. Při povodních v srpnu téhož roku se totiž spontánně vytvořila skupina lidí, kteří pod společným jménem Centrum Švábky pomáhali ve spolupráci s Českým červeným křížem, Krizovým centrem Prahy 8 a Policií ČR – všem, kteří se v postiženém okolí ocitli v ohrožení a nouzi. Tato činnost byla dobrovolná a nikým dalším nehrazená. Většina zúčastněných byla sama povodní postižena. Postupem doby, se zjištěním obav z dalších záplav ať už na území Prahy, anebo jinde v České republice, jsme se rozhodli vybudovat vlastní záchranný tým, který by mohl okamžitě reagovat na potřeby obyvatel i firem při ohrožení povodní nebo jinou živelnou katastrofou. Vizí našeho týmu je možnost pomoci kdykoli a kdekoli bude třeba, nejen doma. Základem je přitom permanentní monitoring a propracovaný informační systém, napojený na oficiální zdroje. Základnou týmu se stal Areál Štrasburk – Švábky 2, Praha 8. Zde mají mimo jiné svá sídla i hlavní sponzoři týmu – AUTO ŠVÁBKY s.r.o. Partner ELIT a HAMANN PROJEKT s.r.o. Dalším významným sponzorem je pak společnost ELIT CZ s.r.o. Tyto firmy poskytují, tak jako v období povodně roku 2002, týmu příslušné technické zázemí a nezbytné vybavení. Jak již bylo uvedeno, strategií týmu je pomáhat lidem v nesnázích, způsobených živelnými pohromami. Vykonaná pomoc tak není k tíži postiženým, ani místním úřadům a institucím. Víme, že po živelné události potřebují všichni postižení co nejrychleji obnovit infrastrukturu a uvést do pořádku stav svých věcí. K tomu přirozeně potřebují prostředky, kterých není nazbyt. A o to jde – veškerá činnost našeho záchranného týmu je proto financovaná výhradně z členských příspěvků a sponzorských darů. Tou nejlepší odměnou každého člena týmu je pak dobrý pocit z odvedené práce. Chceme, aby platilo, že ZT ŠTRASBURK je vždy tam, kde je třeba!


Autoři: Petr Časar a Petr Hamann
Sdílet