Středa 29. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchranářská kynologie

Hasiči mají nyní v ČR k dispozici celkem 17 kynologů atestovaných po zásahy.Ilustrač­ní foto.

Ačkoliv i na poli prostředků pro záchranu lidských životů postupují moderní technologie rychle kupředu, v případě vyhledávání osob zavalených v sutinách ani 21. století zatím nepřineslo zásadní změnu. Proto dosud nejrychlejším, nejlevnějším a nejspolehlivějším prostředkem pro detekci osob zavalených v sutinách je speciálně vycvičený pes obdařený jemným čichem. O nic méně důležitý však není ani psovod, který je schopen správně vyhodnotit chování psa. Musí být také schopen zvolit správnou taktiku zásahu.

V ČR je záchranářská kynologie poměrně populární a věnují se jí řádově stovky nadšenců. Zdaleka však není úroveň všech taková, aby je bylo možné plošně využívat v praxi. Proto před koncem minulého roku přistoupilo Ministerstvo vnitra, resp. GŘ HZS, k atestacím kynologů, kteří mají zájem působit ve prospěch složek IZS. Jako kontrolní a koordinační orgán byla pro tento účel zřízena meziresortní odborná kynologická komise. Ta má jako jeden ze svých úkolů přípravu a realizaci těchto zkoušek.A právě během minulého víkendu (12.6. – 13.6 2004) proběhly zatím ty poslední. Po nich se počet týmů splňující požadovaná kritéria zvýšil o dalších pět, což znamená že na území státu jich je nyní 17. Pod pojmem „tým“ se v této souvislosti samozřejmě rozumí psovod a pes.

Tyto dosud poslední zkoušky proběhly ve spolupráci s Armádou ČR ve vojenském prostoru Libavá. Původně bylo do akce nasazeno dvanáct týmu. Přes první kolo, konané za dne, prošla rovná polovina. Neúspěch při nočním zásahu vyřadil další nasazený tým, takže nakonec Libavou opouštělo pět úspěšných pejskařů a jejich svěřenců.

Podmínky a kritéria těchto zkoušek přesně stanovuje Pokyn č. 48 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 31. 10. 2004, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na psovoda se psem určeného k nasazení v rámci záchranářských prací. Atestace má za běžných okolností platnost dva roky, poté je nutné jí obnovit. Její splnění opravňuje také kynology požádat o zařazení do USAR ( Urban Serach and Rescue team) týmu ČR, který je nasazován při neštěstí v zahraničí. Pro zařazení do USAR týmu však musí zájemce splňovat ještě další náročná kritéria a to včetně přísných psychologických testů, zákonem předepsané zdravotní prohlídky a očkování nutných do tropů.

Doposud podle nového pokynu č. 48/2003 proběhly celkem tři atestační zkoušky. O jejich náročnosti vypovídá následující statistika: Na první akci konané na základě těchto kriterií na podzim minulého roku v Ostravě bylo nasazeno 16 týmů a zdárně jich prošlo 7. Druhá akce se odehrála na jaře ve Zlonicích, nedaleko od Slaného, kde z 11 nasazených zkouškou neprošel nikdo. Zatím poslední podnik na Libavě proběhl s výše uvedeným výsledkem. Nejbližší příští atestace se připravují na podzim. Podrobnosti je možné nalézt na internetu : http://www.mvcr.cz/…_hasici.html

Seznam a kontakt na atestované záchranáře by měl být k dispozici na všech operačních střediscích HZS. Ohledně toho je nutno zdůraznit, že v ČR existuje značné množství nadšenců, kteří v rámci dobře míněné snahy nabízejí pomoc svoji a svých čtyřnohých přátel. Jelikož v tomto případě jde o kynology z různých organizací a s různou úrovní výcviku, je nutné připomenout pracovníkům operačních středisek a velitelům zásahu, že za dostatečně odborně způsobilé je nutné považovat pouze kynology uvedené na seznamu držitelů kynologických atestů.

Gustav Hotový
lektor služební kynologie MV
Sdílet