Čtvrtek 4. března 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bezpečně ve Strakonicích

Dne 13. srpna 2010 se od 9:00 hodin uskuteční ve Strakonicích v ulici Ellerova taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) pod názvem „NÁKLAD 2010“.

Dne 13. srpna 2010 se od 9:00 hodin uskuteční ve Strakonicích v ulici Ellerova taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) pod názvem „NÁKLAD 2010“.

Tématem taktického cvičení je likvidace následků dopravní nehody v centru města, kde dojde k poškození vozidla přepravujícího nebezpečnou chemickou látku, která rovněž unikne do okolí. Vzhledem k rozsahu připravovaného cvičení se na řešení této mimořádné události spolu s HZS Strakonice budou podílet i strakoničtí dobrovolní hasiči a další složky IZS. Na místě zásahu tak uvidíme činnost policie při dokumentaci dopravní nehody, zdravotníci se postarají o zraněné a důležitou součástí cvičení bude i provedení varování a tísňového informování obyvatel v dotčené části města, které bude realizováno jednak pomocí místního informačního systému a dále ho budou prakticky v terénu provádět i hlídky městské policie.

Datum konání cvičení byl volen cíleně, právě ve vztahu k pátku 13. srpna, který byl pro letošní rok Českou asociací hasičských důstojníků celostátně vyhlášen dnem „POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI“. V rámci tohoto dne chceme tímto propagovat požární ochranu a přiblížit veřejnosti naši činnost.

Kromě výše uvedené akce ve Strakonicích budou tento den pro veřejnost přístupné i naše stanice HZS ve Vodňanech a Blatné. V době od 9:00 do 15:00 hodin si budou moci návštěvníci prohlédnout naši zásahovou techniku a seznámit se s činností hasičského záchranného sboru.

Srdečně zveme občany ke shlédnutí taktického cvičení „NÁKLAD 2010“ a rovněž budeme rádi, navštívíte-li nás na našich stanicích v Blatné a ve Vodňanech.

plk. Ing. Ota Šmejkal
ředitel HZS Strakonice

-kow-

Sdílet